Zmiany w składzie Zarządu ROD „RAJ”

Zarząd ROD „RAJ” informuje, iż w związku z rezygnacją z funkcji Prezesa ROD „RAJ” Pana Roberta Tomkowicza na posiedzeniu dnia 16.05.2024 r. Zarząd powołał na Prezesa ROD „RAJ” dotychczasową Wiceprezes Panią Agnieszkę Kowalczyk. Funkcję Wiceprezesa objął Pan Artur Kotowicz.