Opłaty

Członek PZD uiszcza corocznie:

 • składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
 • opłatę na zarządzanie w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
 • opłatę ogrodową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

opłatę energetyczną w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym , że :

 1. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd rod
   inwestycyjne  § 147 ust.3 pkt 1  statutu – 2000,-
 2. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową Radę Mazowiecką  PZD Uchwałą NR 13/I/2022
  Wpisowe § 147 ust.1 pkt 2 statutu – 600,-

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2022

 • składka członkowska przez KR PZD – 6 zł
 • opłata ogrodowa uchwalona na WZ – 1,02 zł za m2 działki,
 • opłata energetyczna uchwalona na WZ – 20 zł
 • opłata wodna uchwalona na WZ – 14 zł
 • opłata za wywóz śmieci – 100 zł
 • opłata na remonty – 90 zł

Za działkę o powierzchni 300 m2 całkowita opłata roczna wynosi 536 zł

Za zużytą energię płacimy wedle wskazania licznika – 0,78zł za 1 KwH