OPŁATY

Członek PZD uiszcza corocznie:

  • składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy,
  • opłatę na zarządzanie w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy,
  • opłatę ogrodową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy,
  • opłatę energetyczną w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy.

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie a także:

  • opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez Zarząd ROD,
  •  inwestycyjne § 147 ust.3 pkt 1 statutu – 2300
  • opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową Radę Mazowiecką PZD Uchwałą NR 13/I/2022
  • Wpisowe § 147 ust.1 pkt 2 statutu – 600 zł.

OPŁATY W 2024 r.

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6 ZŁ
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM
ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2024 Z DNIA 21.04.2024
1,25 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,13 ZŁ/M2
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA
NA WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 9/2024 Z DNIA 21.04.2024
20 ZŁ
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 10/2024 Z DNIA 21.04.2024
9 ZŁ
OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU ROD UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 11/2024 Z DNIA 21.04.2024120 ZŁ
OPŁATA NA REMONTY UCHWALONA UCHWAŁAMI NR:
12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024
Z DNIA 21.04.2024
100 ZŁ

Przy działce o powierzchni 300 m² opłata roczna za 2024 wynosi 630 zł.

Prosimy, aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351
W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko i nr działki, za którą wnoszona jest opłata.