Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zwołuje w dniu 21.IV.2024 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków zwyczajnych w ROD „RAJ”, które odbędzie się w świetlicy o godzinie 11°° .

Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD w przypadku braku wymaganej ilości członków zwyczajnych , WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11³° w świetlicy .

Na zebraniu ocenią Państwo pracę zarządu ROD „RAJ” i komisji rewizyjnej za pięcioletnią kadencję uchwalą program działania ROD na nową kadencję a przede wszystkim staną Państwo przed koniecznością dokonania wyboru najlepszych kandydatów do swoich władz. Osoby, które zostaną wybrane muszą dać rękojmie należytego wypełniania obowiązków. Powinni to być członkowie Związku cieszący się zaufaniem działkowców, świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialni za sprawy Ogrodu. Winni przestrzegać prawa i godnie reprezentować Związek i działkowców.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 Statutu PZD) dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w Walnym Zebraniu. Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.

Spalanie na terenie ogrodu

W związku z napływającymi skargami na ogromne zadymienie na terenie naszego Ogrodu jak co roku przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz spalania na terenie ROD.
Przepisy porządkowe, głównie § 68 Regulaminu ROD stanowią, że działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
Dodatkowo gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców.
Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!!!
Należy zatem bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek  spalaniem.
Związek od lat zwalcza tę naganną praktykę. Jest ona nie tylko uciążliwa , ale również niebezpieczna i groźna dla zdrowia działkowców oraz okolicznych mieszkańców , którzy mają do czynienia z trującym smogiem.
Masowe, niezgodne z prawem spalanie odpadów w ROD rzutuje przede wszystkim na opinię o ogrodach, Związku i samych działkowcach , co zdecydowanie nie przyczynia się do pozytywnego postrzegania ROD w społecznościach lokalnych.
Rozpalanie ognisk czy też spalanie odpadów niszczy środowisko i życie mikrobiologiczne w glebie.
Poza tym unoszący się ze spalonych materiałów dym wprowadza do atmosfery dodatkowe pyły i zanieczyszcza powietrze, co bezsprzecznie szkodzi zdrowiu nas wszystkich !!!

Uwaga! Złodziej

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki nie są zamykane, wręcz dewastowane.

Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie Państwo o tym fakcie poinformować Policję tel. 112 lub (47) 723-81-71

Wjazd na ogród w okresie zimowym

Przypominamy działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  się wjazdu wszelkich pojazdów  w alejki ogrodowe „  .

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną  wysłane pisma o naprawę alejek.

Organizacja pracy ogrodu w okresie zimowym

W związku z zakończeniem sezonu letniego oraz zbliżającą się zimą zarząd ROD „RAJ” przypomina, że
-od 22.X.2023 zamknięte będą WC ogólnodostępne
-od 31.X.2023 nieczynna wiata śmietnikowa
-od 1.XI.2023 nieczynna kasa
-od 1.XI.2023 nie pełnione są dyżury członków zarządu
-od 1.XI.2023 nie zatrudniamy elektryka ogrodowego

Przyjęcia interesantów w pierwszą niedzielę miesiąca, wpłaty tylko na konto bankowe ROD „RAJ”