Przegląd działek rewir 1 i 4

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 1-104A W DNIACH 11.06.2023 , 18.06.2023 OD GODZ.12°°

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 10-11.06.2023 , 17.VI- 18.VI.2023 OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ. DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW, A TAKŻE USYTUOWANIE GŁÓWNEGO ZAWORU WODY

Wymiana podlicznika

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WYMIANA PODLICZNIKA  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH URZĘDOWANIA  ELEKTRYKA : WTOREK                             GODZINA 11 °°-14°°
CZWARTEK                         GODZINA 16°°- 19°°
I SOBOTA MIESIĄCA         GODZINA 11°°-14°°

PO UPRZEDNIM WPŁACENIU DO ZARZĄDU KWOTY 31,-ZŁ ZA LICZNIK (PODLICZNIKI ZAKUPIONO HURTOWO)
WYMIANA LICZNIKA BEZPŁATNA !!!
POZOSTAŁE USTALENIA ZAWARTE W INDYWIDUALNYM  PIŚMIE O WYMIANIE PODLICZNIKA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Kontener na odpady zielone 2023

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO, ŻE W TYM ROKU NIE BĘDĄ PODSTAWWIANE KONTENERY NA ZIELONE.

PRZYPOMINA SIĘ, ŻE ODPADY ZIELONE NIE MOGĄ BYĆ WRZUCANE DO POJEMNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIACIE ŚMIETNIKOWEJ  NA ODPADY SEGREGOWANE

O ILE DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ STOSOWAĆ SIĘ DO SEGREGACJI ODPADÓW, ZARZĄD BĘDZIE ZMUSZONY PODWYŻSZYĆ OPŁATĘ OGRODOWĄ ZA ŚMIECI !!!

KRZESŁA, DYWANY, POSCZEGÓLNE ELEMENTY WERSALEK, DESKI, PŁYTY WIÓROWE , ELEKTRO ŚMIECI , ODPADY ZIEELONE WYWOZIMY WE WŁASNYM ZAKRESIE

DZIAŁKOWCY NIE MUSZĄ PONOSIĆ KOSZTÓW SPRZĄTANIA INDYWIDUALNEJ DZIAŁKI !!!

WSZELKIE ZAŚMIECANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ I OGRODU  WW.ODPADAMI BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYPOWIEDZENIEM UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ 

Zakłócanie porządku

ZARZĄD ROD „RAJ” CORAZ CZĘŚCIEJ DOSTAJE SYGNAŁY O  ZAKŁÓCANIU SPOKOJU POPRZEZ SŁUCHANIU GŁOŚNO MUZYKI, ZBYT GŁOŚNE ZACHOWANIE DZIECI  CZY TEŻ KRZYKI I PRZEKLEŃSTWA W GODZINACH NOCNYCH.

ZARZĄD ROD „RAJ”  PRZYPOMINA ART.51 § 1 KODEKSU WYKROCZEŃ , KTÓRY MÓWI, ŻE „KTO KRZYKIEM ,HAŁASEM, ALARMEM LUB INNYM WYBRYKIEM ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY ALBO WYWOŁUJE  ZGORSZENIE W MIEJSCU PUBLICZNYM , PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY”

NADMIENIAMY, ŻE  W PRZYPADKU OTRZYMANIA  INFORMACJI O POWYŻSZYCH ZACHOWANIACH DZIAŁKOWCÓW  BĘDZIEMY  WZYWAĆ NA INTERWENCJĘ POLICJĘ !!! 

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE PRZYSTĄPIŁ DO KONKURSU POSPRZĄTAJ ROD – EDYCJA 2023 .

CELEM KONKURSU JEST UPOWSZECHNIENIE WIEDZY Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA Z ELEKTROŚMIECIAMI POPRZEZ AKTYWNE WŁĄCZENIE ROD W DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SELEKTYWNYM ZBIERANIU ZUŻYTYCH BATERII I ELEKTROŚMIECI.

ZBIERANIU PODLEGA SPRZĘT KOMPLETNY, NIE ZDEMONTOWANY !!!

ELEKTROŚMIECI SKŁADUJEMY POD WIATĄ NA TERENIE ZARZĄDU W DRUGĄ I OSTATNIĄ NIEDZIELĘ W GODZINACH 12°° – 14°°BATERIE SKŁADUJEMY DO SPECJALNEGO POJEMNIKA ,KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PRZY KASIE ZARZĄDU I POD WIATĄ                     

Coroczny przegląd działek

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 105-220  W DNIACH   28.V.2023 ,  3.VI- 4.VI.                        
 OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 221-381  W DNIACH  10.VI-11.VI.2023 , 17.VI- 18.VI.2023   
OD GODZ.12°°
                               
UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ
DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW, A TAKŻE USYTUOWANIE GŁÓWNEGO ZAWORU WODY

Kasa Maj 2023

KASA W MIESIĄCU MAJU CZYNNA
07.05.2023 niedziela 12.00-14.00
21.05.2023 niedziela 12.00-14.00
28.05.2023 niedziela 12.00-14.00

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Boks na gałęzie Maj 2023

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE BĘDZIE OTWARTY DNIA :

-14 maja 2023 GODZ. 12°°- 14°°
-21 maja 2023 GODZ. 12°°- 14°°
-28 maja 2023 GODZ. 12°° -14°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!! ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!!!ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM I WRZUCANIA GÓRĄ !!!