Aktualności na ROD RAJ

  • KRAJOWA RADA PZD UCHWAŁĄ NR 1/XVII/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 PRZEDŁUZYŁA O ROK UPŁYWAJĄCE W 2023 KADENCJE ORGANÓW W PZD. W ROD DOTYCZY TO ZARZĄDÓW ORAZ KOMISJI REWIZYJNYCH, KTÓRYCH KADENCJA ZAMIAST W 2023 ROKU UPŁYNIE W 2024 ROKU. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 KWIETNIA 2023 , A WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ W 2024 ROKU.   Z PEŁNYM TEKSTEM UCHWAŁY MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ ROD ‘RAJ’  W ZAKŁADCE PRZEPISY PRAWNE LUB W SIEDZIBIE ZARZĄDU.
  • JEST NAM MIŁO POINFORMOWAĆ, ŻE POPRZEZ AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ PAŃSTWA W DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SELEKTYWNYM ZBIERANIU ZUŻYTYCH BATERII I ELEKTROŚMIECI NASZ OGRÓD W KONKURSIE „POSPRZĄTAJ ROD” ZDOBYŁ III MIEJSCE I UZYSKAŁ KARTĘ PODARUNKOWĄ NA ZAKUP SPRZĘTU OGRODNICZEGO. OCZYWIŚCIE NIEKTÓRZY DZIAŁKOWCY POMIMO ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU PRZERZUCALI ZA OGRODZENIE NASZEGO OGRODU, ZOSTAWIALI PRZY WIACIE ŚMIETNIKOWEJ BĄDŹ WRZUCALI DO POJEMNIKÓW NA INNE ODPADY SWOJE ZEPSUTE CZY TEŻ ZUŻYTE PRZEDMIOTY.
  • OTO KOLEJNY PRZYKŁAD BRAKU POSZANOWANIA NASZYCH WSPÓLNYCH PIENIĘDZY !!! W  MIESIĄCU LUTYM 2022 PO INTERWENCJI STRAŻY MIEJSKIEJ I SKARG MIESZKAŃCÓW NOWYCH OSIEDLI OD STRONY UL.KS.ZYCHA  WSZYSTKIE  ŚMIECI WZDŁÓŻ NASZEGO OGRODZENIA ZOSTAŁY ZEBRANE I WYWIEZIONE PRZEZ FIRMĘ ZA 3.000 ZŁ. NIESTETY, POMIMO INFORMACJI , PRÓŚB O NIE WYRZUCANIE ŚMIECI , NIEREFORMOWALNI DZIAŁKOWCY W DALSZYM CIĄGU ZAŚMIECAJĄ TEREN POD OCHRONĄ NOCY NIE BOJĄC SIĘ KAMER. NIESTETY W TYM ROKU ZNOWU BĘDZIEMY ZMUSZENI PŁCIĆ ZA WYWÓZ ŚMIECI Z POWODU BRAKU MYŚLENIA NIEKTÓRYCH DZIAŁKOWCÓW I WSZYSCY PONOSIĆ KOSZTY.
  • ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA WPROWADZILI PAŃSTWO ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW W ALEJE W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA Z POWODU GRZĄSKIEGO TERENU, ROZJEŻDŻANIA ALEJEK I TWORZENIA SIĘ KOLEIN. MY ROZUMIEMY, ŻE W OKRESIE TAK LEKKIEJ ZIMY MOŻNA WYKONAĆ PRACE REMONTOWE NA DZIAŁCE , ALE TE PRACE TO NIESTETY ALEJE ZDEWASTOWANE WJAZDEM CIĘŻKIEGO SPRZĘTU , Z KOLEINAMI , KTÓRE POZOSTANĄ NA WIOSNĘ I BĘDĄ ZMORĄ LUDZI STARSZYCH CHCĄCYCH DOJŚĆ NA SWOJĄ DZIAŁKĘ W MIARĘ PO RÓWNEJ NAWIERCHNI . WIELU DZIAŁKOWCÓW NA SWÓJ KOSZT NAWOZIŁO GRES I STARALI SIĘ, ABY ICH ALEJKI WYGLĄDAŁY PIĘKNIE. NIESTETY NASI  NIEKTÓRZY DZIAŁKOWCY DBAJĄ TYLKO O SWOJE WŁASNE INTERESY A NA ZWRÓCONĄ UWAGĘ   TWIERDZĄ , ŻE SIĘ  CZEPIAMY, ŻE DOJECHALI DO SWOJEJ DZIAŁKI DROGĄ UTWARDZONĄ, POMIJAJĄC ALEJKI.  TAK NIE MOŻE BYĆ, NIE BĘDZIEMY PŁACIĆ ZA ZNISZCZENIA BEZMYŚLNYCH DZIAŁKOWCÓW. MAMY NADZIEJĘ, ŻE NA WALNYM ZEBRANIU PODEJMIEMY ODPOWIEDNIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEWASTACJI OGRODU.
  • I JESZCZE WYPROWADZANIE PSÓW! NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU PSY POWINNY BYĆ WYPROWADZANE NA SMYCZY, ZARÓWNO W LATO JAK I W ZIMĘ. URTZYMUJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOŁOŻENIA STARAŃ, BY ZWIERZĘTA BYŁY JAK NAJMNIEJ UCIĄŻLIWE DLA OTOCZENIA I NIE ZAKŁÓCAŁY SPOKOJU DOMOWEGO. UTRZYMUJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI ZAPEWNIĆ BY ZWIERZĘTA NIE ZANIECZYSZCZAŁY MIEJSC PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU, W SZCZEGÓLNOŚCI UTRZYMUJĄCY I WYPROWADZAJĄCY ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANI DO BEZZWŁOCZNEGO USUWANIA ODCHODÓW TYCH ZWIERZĄT. (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE M.ST.WARSZAWY) DODATKOWO, ZGODNE Z ART.10 UST.2 A USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, OSOBY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE PODLEGAJĄ KARZE GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 500 ZŁ.

Rod Raj w okresie zimowym

W związku z zakończeniem sezonu letniego oraz zbliżającą się zimą zarząd ROD „RAJ” zawiadamia, że *od 16.X.2022 zamknięte będą WC ogólnodostępne

*od 28.X.2022 nieczynna wiata śmietnikowa

*od 1.XI.2022 nieczynna kasa

*od 1.XI.2022 nie pełnione są dyżury członków zarządu

*od 1.XI.2022 nie zatrudniamy elektryka ogrodowego

Przyjęcia interesantów w pierwszą niedzielę miesiąca, wpłaty tylko na konto bankowe ROD „RAJ”

Dyżur 30 października

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2022 NIE BĘDZIE PEŁNIONY DYŻUR CZŁONKÓW ZARZĄDU

WNIOSKI O NIEWYŁĄCZANIE ENERGII NA OKRES ZIMOWY MOŻNA SKŁADAĆ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ  23.X.2022 LUB MAILOWO DO DNIA 31.X.2022

Korzystanie z dróg w okresie zimowym na terenie ROD RAJ

Przypomina się działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  się wjazdu wszelkich pojazdów  w alejki ogrodowe „  .

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną  wysłane pisma o naprawę alejek.

Uwaga, złodziej!

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki nie są zamykane, wręcz dewastowane.

Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie Państwo o tym fakcie poinformować Policję tel. 112 lub (47) 723-81-71

Zamknięcie wodociągu ogrodowego

W DNIU 15  PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .

UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.

NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 16.X.2022  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.