Rod Raj w okresie zimowym

W związku z zakończeniem sezonu letniego oraz zbliżającą się zimą zarząd ROD „RAJ” zawiadamia, że *od 16.X.2022 zamknięte będą WC ogólnodostępne

*od 28.X.2022 nieczynna wiata śmietnikowa

*od 1.XI.2022 nieczynna kasa

*od 1.XI.2022 nie pełnione są dyżury członków zarządu

*od 1.XI.2022 nie zatrudniamy elektryka ogrodowego

Przyjęcia interesantów w pierwszą niedzielę miesiąca, wpłaty tylko na konto bankowe ROD „RAJ”

Dyżur 30 października

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2022 NIE BĘDZIE PEŁNIONY DYŻUR CZŁONKÓW ZARZĄDU

WNIOSKI O NIEWYŁĄCZANIE ENERGII NA OKRES ZIMOWY MOŻNA SKŁADAĆ W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ  23.X.2022 LUB MAILOWO DO DNIA 31.X.2022

Korzystanie z dróg w okresie zimowym na terenie ROD RAJ

Przypomina się działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  się wjazdu wszelkich pojazdów  w alejki ogrodowe „  .

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną  wysłane pisma o naprawę alejek.

Uwaga, złodziej!

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki nie są zamykane, wręcz dewastowane.

Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie Państwo o tym fakcie poinformować Policję tel. 112 lub (47) 723-81-71

Zamknięcie wodociągu ogrodowego

W DNIU 15  PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .

UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.

NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 16.X.2022  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.

Boks na gałęzie – październik

  2 października 2022         GODZ. 12°°- 14°°

  9 października 2022         GODZ. 12°°- 14°°

23 października 2022         GODZ. 12°° -14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!!

ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!!!

ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !!!