UWAGA ZŁODZIEJ!

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki wejściowe na teren ogrodu nie są zamykane, wręcz dewastowane.

Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie Państwo o tym fakcie poinformować Policję tel. 112 lub (47) 723-81-71

Sezon zimowy na ROD RAJ

Drodzy Działkowcy, w związku ze zbliżającą się zimą zarząd ROD RAJ, zawiadamia, że :

  • od 25.10.21r- zamknięte będą WC ogólnodostępne,
  • od 28.10.21r.- nieczynna będzie wiata śmietnikowa,
  • od 01.11.21r. – nieczynna będzie kasa,
  • od 01.11.21r. – nie będą pełnione dyżury członków zarządu,
  • od 01.10.21r.- nie będą pełnione dyżury przez elektryka ogrodowego.

Przyjęcia interesantów będą odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wszelkie wpłaty należy dokonywać na konto bankowe ROD ,,RAJ”. „

Nowe obowiązki Działkowców.

Jeżeli w altanie znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła       ( np. bojler do ogrzania wody)lub służące spalaniu paliw ( np. kominek) zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację można złożyć elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba posiadać profil zaufany) albo pisemnie. Papierową deklarację można otrzymać w zarządzie i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku. Wzór deklaracji można znaleźć w Internecie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

UWAGA!!! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.

Termin składania deklaracjido końca czerwca 2022 r.

W przypadku montażu nowych urządzeń termin krótszy- 14 dni od zamontowania.

Prąd na działce w sezonie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 14/2016 I NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA ORAZ UCHWAŁY NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ” DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ NIE WYŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM POWINNI :

  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU   ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA UIŚCIĆ NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W SEZONIE

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”.

Wyłączenie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W DNIU 23  PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .
UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.
NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 24.X.2021  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .
ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.

PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.