Jak zostać działkowcem ?

Aby zostać działkowcem, należy nabyć działkę w ROD w PZD, a dokładniej uzyskać do niej prawo dzierżawy działkowej.  Aby ją nabyć, należy najpierw ją znaleźć, a następnie dopełnić formalności. W związku z licznymi zapytaniami, w dniu 14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał dla osób zainteresowanych nabyciem działki Komunikat „Jak zostać działkowcem w PZD?”. W komunikacie, KZ PZD wskazał kroki, jakie należy podjąć, aby znaleźć wolną działkę w ROD, a następnie nabyć ją bezpośrednio od działkowca (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki) albo od zarządu ROD (na podstawie umowy dzierżawy działkowej). Zaprezentowane czynności dotyczą również sytuacji, gdy o działkę w ROD stara się osoba niespokrewniona z działkowcem. Pozostałe przypadki nabycia działki zostały opisane w materiałach udostępnianych pod adresem: http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html.

Artykuł ze strony www.pzd.pl

RĘBAKOWANIE GAŁĘZI 2019

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJĄCYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH. GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE.

ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, ZIELSKA, A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!!

SKŁADOWANIE W DNIACH 5.IX.2019 – 22.IX.2019 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH :

 1. NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM
 2. NA PLACU PRZY WC OGÓLNYM W OBRĘBIE DZIAŁEK 104a- 105
 3. NA PARKINGU PRZY DZIAŁCE 302A

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W związku z wysokimi kosztami wywozu odpadów komunalnych, Zarząd ROD RAJ od miesiąca sierpnia wprowadza ograniczenia w korzystaniu z kontenera na odpady zielone:

 • pierwszy worek -bez opłat,
 • każdy kolejny worek 5 zł .

Opłata będzie pobierana przez osobę dyżurującą.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!

W ZWIĄZKU Z DRASTYCZNYM WZROSTEM CEN :

 • ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPOWODOWANEJ NIE PŁACENIEM NA BIEŻĄCO WYPALONYCH KILOWATÓW W ALTANACH
 • BARDZO CZĘSTYM WŁĄCZANIEM SIĘ POMP Z POWODU BEZMYŚLNEGO PODLEWANIA OGRÓDKÓW , RÓWNIEŻ W GODZINACH NOCNYCH, ORAZ MYCIA SAMOCHODÓW
 • NIERACJONALNE UŻYTKOWANIE KONTENERÓW POPRZEZ WRZUCANIE OPON, MATERIAŁÓW POREMONTOWYCH, GABARYTÓW, ODPADÓW ZIELONYCH, CAŁYCH KARTONÓW I PUDEŁEK ITP.
 • DEWASTACJI AUTOMATYKI DO BRAMY

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE PRZEZ OBRZYDLIWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA NIEKTÓRYCH PSEUDODZIAŁKOWCÓW POZOSTAŁE ZADANIA USTALONE W PLANIE REMONTÓW NA ROK 2019 ,A AKCEPTOWANE PRZEZ WALNE ZEBRANIE STOJĄ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA MIĘDZY INNYMI :

 • DALSZE OKAMEROWANIE OGRODU
 • RĘBAKOWANIE GAŁĘZI
 • ZAMAWIANIE KONTENERA NA ODPADY ZIELONE

Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE TYLKO ZARZĄD ORAZ NIELICZNI DZIAŁKOWCY DBAJĄ O FINANSE OGRODU.

WYMAGACIE PAŃSTWO WSZELKICH UDOGODNIEŃ NA OGRODZIE (WODA, PRĄD, OŚWIETLENIE), REMONTÓW ( DROGI, PARKINGI, ROWY), ALE SAMI NIE DBACIE O SWOJE PIENIĄDZE. W MIESIACU CZERWCU :

WYMIANA KONTENERÓW WYNIOSŁA 4.000,-ZŁ

FAKTURA ZA ZUŻYCIE PRĄDU 10.000,- ZŁ

TERMIN PŁATNOŚCI ZA SKŁADKĘ UPŁYNĄŁ 30 CZERWCA, A 115 CZŁONKÓW PZD NADAL NIE OPŁACIŁO NALEŻNYCH OPŁAT.

LICZYMY NA POWAŻNE PRZEMYŚLENIE SWOJEGO POSTĘPOWANIA.

Ostatnie pożegnanie

W wielkim smutku żegnamy Naszego Kolegę
śp. Kazimierza Ćwiklaka
działkowca i wieloletniego gospodarza ogrodu.
Dobrze było z Nim być!
Rodzinie wyrazy współczucia i żalu składa Zarząd i Działkowcy.

Konserwacja rowów melioracyjnych

K O M U N I K A T !!!

Zarząd ROD „RAJ” zawiadamia , że w dniach 15.VII.- 17.VII.2019 odbędzie się konserwacja rowów melioracyjnych wykonana przez Spółkę Wodną Niziny Kanału Bródnowskiego zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek.

Podlewanie roślin na działkach w czasie upałów

 

PODLEWAJ Z GŁOWĄ – SZANUJ WODĘ

-> Zaleca się, by podlewać bezpośrednio do gleby, bez zraszania liści –
najlepiej w godzinach porannych lub wieczorem i zarządy ROD w
takich porach powinny udostępniać działkowcom wodę do
podlewania.
-> Podlewanie w ciągu dnia (moczenie liści i nieodpowiednia
temperatura wody podczas podlewania) skutkuje „poparzeniami”
liści, opadaniem kwiatów, zawiązków owoców. Dodatkowo
większość stosowanej wody paruje i niewiele z niej dociera do
korzeni rośliny. Poza tym zraszanie liści sprzyja infekcjom
chorobowym.
-> Do podlewania, szczególnie roślin ciepłolubnych, stosujmy wodę
odstaną (np. w zbiorniku) i ogrzaną do temperatury otoczenia (np.
deszczówka). Nie można też zapominać, że latem w czasie upałów w
wężach ogrodowych leżących swobodnie w ogrodzie woda może
być gorąca!!!

mgr inż. Maciej Aleksandrowicz
st. instruktor ds. ogrodniczych, Okręg Mazowiecki PZD

Coroczny przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

 • DZIAŁKI OD NR 1 -104
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W DNIACH 6-7.VII.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°
 • DZIAŁKI OD NR 105-220
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 22-23.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 12°°-14°°
 • DZIAŁKI OD NR 221-381
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°
 • DZIAŁKI OD NR 405-513
  W DNIACH 15-16.VI.2019
  W DNIACH 29-30.VI.2019
  W GODZINACH 11°°- 14°°

 

PRZEGLĄD DZIAŁKI POLEGAĆ BĘDZIE NA SPRAWDZENIU PORZĄDKU I ESTETYKI DZIAŁKI, PRZEGLĄDU NASADZEŃ ORAZ ODCZYTU LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO.

PROSIMY O UMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA DZIAŁKĘ I DO ALTANY CZŁONKOM ZARZĄDU.