Przegląd działek od numeru 221-381

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 221-381  W DNIACH  2.VII. 2022    OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

Kasa Lipiec 2022

03.VII.2022 niedziela 12.00-14.00
24.VII.2022 niedziela 12.00-14.00
31.VII.2022 niedziela 12.00-14.00

Zaleca się, aby płatności za działkę uiszczać na konto ogrodu.

Warzywnik roku 2022 – Konkurs organizowany przez PZD

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu  „Warzywnik Roku 2022”
 2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
 3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Warzywnik Roku 2022”.

Zgłoszenia przesyłać należy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na specjalny adres e-mail: warzywnikroku@pzd.pl

Regulamin oraz szczegóły konkursy dostępne są tutaj.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

a)            I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)           II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)            III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone miejscem I-III otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

,,Zatrzymać lato” – Konkurs fotograficzny

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Regulamin konkursu oraz zasady zgłoszenia dostępne są tutaj.

Wszystkich Działkowców Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!!

Nagrodami w konkursie są::

a)            I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)           II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)            III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone (miejsca I-III) otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Coroczny przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

-DZIAŁKI NR 1-104A  W DNIACH  18-19.VI. 25-26.VI.2022 OD GODZ.11°°
-DZIAŁKI NR 105- 220  W DNIACH  11.VI. 18.VI. 25.VI.2022  OD GODZ.11°°
-DZIAŁKI NR 405-513  W DNIACH  18.VI. 25-26.VI.2022  OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ

DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW.

UWAGA KONKURS!!

Zbiórce podlegają:
– Baterie – zużyte baterie i akumulatory przenośne, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA, AAA, R20, guzikowe i inne które bez problemu można przenieść ręcznie i które były przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwany dalej „Elektrośmieci” w tym: lodówki, pralki, zmywarki, TV/monitory, LCD, odkurzacze, tostery, kuchenki elektryczne, mikrofale, wagi, komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarki, telefony, kamery, odbiorniki radiowe, wiertaki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do kawy, ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, sprzęt oświetleniowy oraz każde inne urządzanie które do działania potrzebuje prądu z gniazdka lub z baterii.
Zbieraniu podlega sprzęt kompletny, nie zdemontowany.
NAGRODY

ROD, które przeprowadzą zbiórkę elektrośmieci i zgłoszą obiór w terminie do 31.10.2022 mają szansę na otrzymanie nagrody za zebranie największej masy kompletnego sprzętu.
Nagroda za:


I, II i III miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 1000 złotych brutto

IV, V i VI miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 650 złotych brutto

VII, VIII, IX i X miejsce: sprzęt elektroniczny lub ogrodniczy o wartości 400 złotych brutto.

Boks na gałęzie- czerwiec

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE W MIESIACU CZERWCU 2022 BĘDZIE OTWARTY DNIA :

 5 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°
19 CZERWCA 2022       GODZ. 12°°- 14°°
PRZYPOMINAMY ŻE GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE

PRZYPOMINAMY, ŻE W BOKSIE NIE SKLADUJEMY KARP, TRAW I INNYCH ODPADÓW ZIELOYCH.
NIE SKŁĄDUJEMY GAŁĘZI PRZED BOKSEM, ANI NIE PRZERZUCAMY GÓRĄ.

Kasa Czerwiec 2022

05.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°
12.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°
25.VI.2022              sobota                      12°° – 14°°
26.VI.2022              niedziela                 12°° – 14°°

Zaleca się, aby płatności wpłacać na konto bankowe Ogrodu
ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA 
25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

Podsumowanie Walnego Zebrania 2022r.

Zgodnie z wysłanymi zawiadomieniami do wszystkich działkowców w dniu 24 kwietnia 2022 odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Ze względu na bardzo niską frekwencję , nieco ponad 12%  członków ROD , zebranie odbyło się w drugim terminie .
Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji Zebrania zostały zatwierdzone.
Podjęto 19 uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat , które będą obowiązywały w 2022 roku.
Niestety nie obyło się bez podwyżek opłat ogrodowych , w szczególności podwyżki objęły opłatę za wywóz odpadów komunalnych , zwiększone ceny materiałów oraz  usług .

Niestety sami działkowcy generują koszty poprzez dewastacje furtek, bram, skrzynek elektrycznych ,składowanie odpadów w niedozwolonych miejscach,( które muszą być dodatkowo wywiezione), niesegregowanie odpadów komunalnych, mycie samochodów , lanie wody bez potrzeby .

Podjęto uchwały dotyczące remontów i inwestycji :

 • Uruchomienie  i zamknięcie  wodociągu ogrodowego
 •  Konserwacja rowów melioracyjnych
 • Instalacja monitoringu
 • Wymiana oświetlenia ogrodu na lampy LED
 • Włączenie i wyłączenie energii elektrycznej na okres zimowy
 • Zakup pompy głębinowej
 • Wymiana ogrodzenia na odcinku 130 m  (przyznana dotacja MIAD )
 • Wprowadzenie opłaty ryczałtu dla działkowców, którzy chcą mieć prąd w okresie zimowym i termin składania wniosków  ( wniosek na stronie internetowej ogrodu lub w siedzibie zarządu )

Na zebraniu odczytano skargi mieszkańców okolicznych osiedli  na spalanie odpadów , a także zwrócono się z apelem, aby w niedzielę i święta uszanować wypoczynek sąsiadów i nie włączać hałaśliwych urządzeń ani też wykonywać prac remontowych.

Po omówieniu wszystkich tematów zebranie zostało zamknięte i zakończone.

Kontener na odpady zielone

Każdy działkowiec obowiązany jest do posiadania kompostownika na działce, jednakże niektóre części roślin porażone przez choroby, nie nadają się do umieszczenia w kompostowniku, dlatego też w trzecią niedzielę w okresie od maja do października w godzinach 12-14 na terenie biura Zarządu będzie podstawiony kontener.