Opłaty za działkę na rok 2021 uchwalone na WZ w dniu 18 Lipca

Składka uchwalona przez KR PZD w wysokości – 6 zł

Opłata ogrodowa uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą Nr 4/2021 w wysokości 1,10 zł za m² działki (w tym opłata na zarządzanie 0,09 zł za m²)

Opłata energetyczna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 5/2021 – 20zł

Opłata wodna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 6/2021 – 14 zł

Opłata za wywóz śmieci za działkę – 100 zł

UWAGA !

Przy działce 300 m² opłata roczna za 2021 rok wynosi 470 zł .

INFORMACJA W SPRAWIE PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 18 LIPCA 2021

WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO :

  1. WYSOKOŚĆ  OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU WNOSZENIA W 2021 ROKU
  2.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ENERGETYCZNA W 2021 ROKU
  3.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ – OPŁATA WODNA W 2021 ROKU 
  4. WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI  W 2021 ROKU
  5.  REALIZACJĘ  ZADAŃ  REMONTOWYCH

Kasa – Sierpień

    1.VIII.2021                      niedziela                    12°° – 14°°

  22.VIII.2021                niedziela                        12°° – 14°° 

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD „RAJ” zawiadamia, że dnia 18 lipca 2021 o godzinie 11³° ( I termin) godzina 12°° (II termin)  na placu zabaw odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

Zgodnie z wytycznymi Komunikatu Krajowego Zarządu PZD obowiązuje limit 150 osobowy uczestników walnego zebrania pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego tj. zakrywania przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także zachowania pewnego dystansu pomiędzy uczestnikami. Do osób uczestniczących w zebraniu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zarząd nie ma prawa żądać informacji o odbyciu szczepienia, dlatego też działkowiec dobrowolnie i świadomie może podjąć decyzję o podaniu informacji w sprawie szczepienia.

Prawo uczestniczenia w zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD.

Lipiec – kasa

4.VII.2021                       niedziela                   12°° – 14°°

  11.VII.2021                  niedziela                   12°° – 14°° 

  25.VII.2021                  niedziela                   12°° – 14°°

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIU 26.VI.  OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW.