FUNKCJONOWANIE BIURA ZARZĄDU W CZASIE EPIDEMII

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 295/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA STRUKTUR PZD W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI RESTRYKCJAMI WYNIKAJACYMI ZE STANU EPIDEMII, ZARZAD ROD „RAJ” MAJĄC NA UWADZE KONIECZNOŚĆ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW ZAWIADAMIA , ŻE W DNIACH 18 I 25 .X.2020 NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE :

TEL. 662-605-598 W GODZ.10°°-15°° LUB 515-603-035 W GODZ. 16°°-18°°  ORAZ MAILOWO rod.raj@wp.pl

Funkcjonowanie Biura Zarządu i Kasy na terenie naszego Ogrodu.

MAJĄC NA UWADZE ROSNĄCĄ LICZBĘ ZAKAŻEŃ COVID-19 , ZARZĄD ROD  „RAJ” INFORMUJE, ŻE W DNIACH 18.X. I 25.X.2020 KASA NIE BĘDZIE CZYNNA.

WPŁATY ZA DZIAŁKĘ I ZA ZUŻYTY PRĄD NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO OGRODU NR

25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

ZARZĄD KIERUJĄC SIĘ TROSKĄ O ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH DZIAŁKOWCÓW PROSI RÓWNIEŻ O OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE DO SPRAW NAJPILNIEJSZYCH .

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWNIA OGRODU ORAZ OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU :

PREZES    662- 605-598     W GODZINACH 10°°- 15°°

ZARZĄD 515-603-035     W GODZINACH 16°°- 18°°

LUB MAILOWO : rod.raj@wp.pl

PONADTO  PRZYPOMINAMY ,ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 DO 31 MARCA 2021

  1. NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU
  2. NIE BĘDĄ PODSTAWIANE POJEMNIKI NA ŚMIECI

ZARZĄD ROD „RAJ” CZYNNY W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH 11°°- 14°°

Wyłączenie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W DNIU 24  PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .

UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.

NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 25.X.2020  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .

ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.W  PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.

Prąd w okresie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 14/2016 I NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA ORAZ UCHWAŁY NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ” DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ NIE WYŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM POWINNI :

  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU              ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA UIŚCIĆ NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W SEZONIE

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6,-
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM ZEBRANIU
UCHWAŁĄ NR 6/2020 W WYSOKOŚCI 1,10 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,09 ZŁ/M2)
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA NA ZARZĄDZANIE W
WYSOKOŚCI 0,01 ZŁ ZA 1M2 DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 7/2020
20,-
DO DNIA 30 LISTOPADA DOPŁATA 3 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2020
34,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA 14 ZŁ DZIAŁKI
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI ZA DZIAŁKĘ 80,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ZAPŁATA 80 ZŁ

Kasa październik

KASA W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  CZYNNA

   11.X.2020                  niedziela                 12°° – 14°°

  18.X.2020                  niedziela                      12°° – 14°° 

  25.X.2020                   niedziela                 12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

RĘBAKOWANIE GAŁĘZI

 ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJACYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH.  GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE.

ZABRANIA  SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, ZIELSKA,   A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!!

SKŁADOWANIE W DNIACH 26.IX.2020 – 10.X.2020 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH :

  1. NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM
  2. NA PLACU PRZY WC OGÓLNYM W OBRĘBIE DZIAŁEK 104a- 105
  3. NA PARKINGU PRZY DZIAŁCE 302A

SKŁADOWANIE GAŁĘZI  PO 10.X.2020 SKUTKOWAĆ BĘDZIE OBCIĄŻENIEM DZIAŁKOWCA INDYWIDUALNIE ZA RĘBAKOWANIE.

WALNE ZEBRANIE 2020

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/IV/2020 I NR 4/IV/2020 KRAJOWEJ RADY PZD ZARZĄD ROD „RAJ” PODJĄŁ UCHWAŁĘ NR 63/2020 O ZAWIESZENIU WALNEGO ZEBRANIA  ROD I POWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO.

W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ 36 CZŁONKÓW ROD „RAJ”.

 OGRÓD PODZIELONY JEST NA 4 SEKTORY.

WOBEC POWYŻSZEGO ZARZĄD PROSI O WYTYPOWANIE Z KAŻDEGO SEKTORA  9 OSÓB, KTÓRE  ZGODZĄ SIĘ NA BYCIE CZŁONKIEM WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO I BĘDĄ REPREZENTOWAĆ NA NIM CAŁY SEKTOR.

SEKTOR  I –  OD NR DZIAŁKI 1- 104A                       

SEKTOR II – OD NR DZIAŁKI 105 -220

SEKTOR III- OD NR DZIAŁKI 221- 381                     

SEKTOR IV – OD NR DZIAŁKI 405- 513

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 16 SIERPNIA 2020

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI PO PODJĘCIU UCHWAŁY OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD.

Energia na ogrodzie

Zgodnie z warunkami umowy o dostarczanie energii elektrycznej dla naszego ogrodu zawartej pomiędzy ROD a INNOGY, informujemy że  przyłącze jest typowym przyłączem dostosowanym mocą i zabezpieczeniem do zasilania sieci ogólno ogrodowej i grupy urządzeń ogrodowych.

Elektryk pełni dyżury we wtorki i czwartki (  godz.16-19)
nr tel. 601276447
Oraz w pierwszą sobotę miesiąca (  godz.11-14)
Sezon zimowy – (na wezwanie zarządu )
O ile nastąpi awaria z winy działkowicza  w czasie dyżuru elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.

Jeżeli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu , użytkownik wzywa na własny koszt osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne.

W tym przypadku należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po wykonaniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zaplombowania.

Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczyny awarii i ewentualnie spowoduje jej usunięcie.
Nr telefonu : 600 075 376