WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zawiadamia, że dnia 21 kwietnia (sobota) 2018                       o godz. 11°° ( I termin);  godz. 11³° ( II termin) odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy , o których decyduje się podczas walnego zebrania , każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek , aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału. 

Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust.2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 statutu PZD ) , dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym.

Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.