Dyżury elektryka ogrodowego obowiązujące od maja 2024

Elektryk pełni dyżury w następujące dni:

  • Wtorek 11.00 – 14.00
  • Czwartek 15.00 – 18.00
  • Pierwsza sobota miesiąca 11.00 – 14.00

W sezonie zimowym elektryk przyjeżdża na interwnecje na wezwanie zarządu.
Nr telefonu: 601 276 447.

Informujemy, że o ile awaria nastąpi z winy działkowca w czasie dyżury elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.
Jeśli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu, użytkownik na własny koszt wzywa osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne lub czeka na elektryka ogrodowego.
W przypadku wezwania osoby z zewnątrz należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po naprawieniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zablombowania.
Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczynę awarii i jeśli to możliwe usunie ją. Nr telefonu: 600 075 376.