Skład zarządu 2019 – 2022

Funkcja Nr działki
Prezes  48
Vice Prezes  28
Skarbnik 224
Sekretarz 498
Członek  159
Członek  223
Członek  160
Członek  296