Zmiana danych, a ROD

Zarząd ROD „RAJ” przypomina, że zgodnie z § 81 Regulaminu ROD działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych , w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.

Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki nie zgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje Zarządu ROD związane z prawem do działki.

W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia miejsca zamieszkania lub w przypadku nie przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma , po ich zwrocie przez pocztę pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.