Walne Zebranie Sprawozdawczo WYBORCZE!

Zapraszamy wszystkich członków PZD do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Osoby chętne do pomocy w sprawnym przeprowadzeniu wyborów zebrania (udział w komisjach: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków).

Prosimy o zgłaszanie się e-mailem lub osobiście w zarządzie w dniach
13-14.IV.2024 w godz. 1100-1300


W trakcie walnego zebrania podejmiemy najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania rod i jego finansów.

W tym roku decyzje te są szczególnie istotne, gdyż w trakcie walnego zebranie przeprowadzone będą wybory nowych składów organów PZD odpowiedzialnych za reprezentację i prowadzenie spraw przez kolejne 4 lata.

Po 18 latach pracy aktualny zarząd pragnie przekazać zarządzanie ogrodem nowym, energicznym działkowcom, ze świeżym spojrzeniem na dalszy rozwój ogrodu.

Prosimy o poważne potraktowanie wyborów nowego zarządu ROD „RAJ”.