INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 23 KWIETNIA 2023

Walne Zebranie zatwierdziło :

 1. sprawozdanie zarządu za rok 2022
 2. sprawozdanie Finansowe   ZARZĄDU za ROK 2022
 3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
 4. Plan pracy na rok 2023
 5. powołanie biura
 6. preliminarze  finansowe  na 2023

            WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO :

 • WYSOKOŚĆ  OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU WNOSZENIA W 2023 ROKU
 •  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ENERGETYCZNA W 2023 ROKU
 • WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ – OPŁATA WODNA W 2023 ROKU 
 • WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI  W 2023 ROKU
 • WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY REMONTOWEJ w 2023 roku