Miesiąc: Sierpień 2019

RĘBAKOWANIE GAŁĘZI 2019

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJĄCYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH. GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE. ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, ZIELSKA, A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!! SKŁADOWANIE W DNIACH 5.IX.2019 – 22.IX.2019 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH : NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM NA [Continue]

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W związku z wysokimi kosztami wywozu odpadów komunalnych, Zarząd ROD RAJ od miesiąca sierpnia wprowadza ograniczenia w korzystaniu z kontenera na odpady zielone: pierwszy worek -bez opłat, każdy kolejny worek 5 zł . Opłata będzie pobierana przez osobę dyżurującą.

SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!! W ZWIĄZKU Z DRASTYCZNYM WZROSTEM CEN : ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPOWODOWANEJ NIE PŁACENIEM NA BIEŻĄCO WYPALONYCH KILOWATÓW W ALTANACH BARDZO CZĘSTYM WŁĄCZANIEM SIĘ POMP Z POWODU BEZMYŚLNEGO PODLEWANIA OGRÓDKÓW , RÓWNIEŻ W GODZINACH NOCNYCH, ORAZ MYCIA SAMOCHODÓW NIERACJONALNE UŻYTKOWANIE KONTENERÓW POPRZEZ WRZUCANIE OPON, MATERIAŁÓW POREMONTOWYCH, GABARYTÓW, ODPADÓW ZIELONYCH, CAŁYCH KARTONÓW I PUDEŁEK [Continue]