Spalanie na terenie ogrodu

W związku z napływającymi skargami na ogromne zadymienie na terenie naszego Ogrodu jak co roku przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz spalania na terenie ROD.
Przepisy porządkowe, głównie § 68 Regulaminu ROD stanowią, że działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
Dodatkowo gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców.
Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!!!
Należy zatem bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek  spalaniem.
Związek od lat zwalcza tę naganną praktykę. Jest ona nie tylko uciążliwa , ale również niebezpieczna i groźna dla zdrowia działkowców oraz okolicznych mieszkańców , którzy mają do czynienia z trującym smogiem.
Masowe, niezgodne z prawem spalanie odpadów w ROD rzutuje przede wszystkim na opinię o ogrodach, Związku i samych działkowcach , co zdecydowanie nie przyczynia się do pozytywnego postrzegania ROD w społecznościach lokalnych.
Rozpalanie ognisk czy też spalanie odpadów niszczy środowisko i życie mikrobiologiczne w glebie.
Poza tym unoszący się ze spalonych materiałów dym wprowadza do atmosfery dodatkowe pyły i zanieczyszcza powietrze, co bezsprzecznie szkodzi zdrowiu nas wszystkich !!!

Uwaga! Złodziej

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki nie są zamykane, wręcz dewastowane.

Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób.

W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie Państwo o tym fakcie poinformować Policję tel. 112 lub (47) 723-81-71

Wjazd na ogród w okresie zimowym

Przypominamy działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  się wjazdu wszelkich pojazdów  w alejki ogrodowe „  .

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną  wysłane pisma o naprawę alejek.

Organizacja pracy ogrodu w okresie zimowym

W związku z zakończeniem sezonu letniego oraz zbliżającą się zimą zarząd ROD „RAJ” przypomina, że
-od 22.X.2023 zamknięte będą WC ogólnodostępne
-od 31.X.2023 nieczynna wiata śmietnikowa
-od 1.XI.2023 nieczynna kasa
-od 1.XI.2023 nie pełnione są dyżury członków zarządu
-od 1.XI.2023 nie zatrudniamy elektryka ogrodowego

Przyjęcia interesantów w pierwszą niedzielę miesiąca, wpłaty tylko na konto bankowe ROD „RAJ”

Wyłączenie wody na okres zimowy

W DNIU 21  PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .
UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.
NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 22.X.2023  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .
ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH

Energia na okres zimowy

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2022  WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 24 KWIETNIA 2022 DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ  WŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM OBOWIĄZANI SĄ :

  • OD DNIA 1 – 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU  ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU  ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU WPŁACIĆ RYCZAŁT W KWOCIE ZŁ 300,- ORAZ BIEŻĄCE ZUŻYCIE PRĄDU

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”

Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA : 

 1  października 2023        GODZ. 12°°- 14°° 
8  października 2023        GODZ. 12°°- 14°° 
22  października 2023        GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !
ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!
ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !
ZAKAZ PODRZUCANIA W GAŁĘZIACH DESEK, OBREŻY DREWNIANYCH

Kontener na odpady zielone

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE W TRZECIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA   ZOSTANIE PODSTAWIONY KONTENER NA  ODPADY ZIELONE.

KONTENER STANIE NA PLACU ZARZĄDU I DOSTĘPNY BĘDZIE W GODZ. 12°°-  14°°

DO KONTENERA WRZUCAMY LUZEM : LIŚCIE, POCIĘTE CHWASTY, MAŁE, POCIĘTE  GAŁĄZKI IGLAKÓW I GAŁĄZKI KRZEWÓW, SZYSZKI,  POZOSTAŁOŚCI PO POMIDORACH, OGÓRKACH