Komunikat KZ PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.

Źródło: http://mazowiecki.pzd.pl/

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Szanowni działkowcy! Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[TEKST]  Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia przedstawicieli Rządu.

UCHWAŁA KZ PZD z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020 r. wprowadził szczególne zasady funkcjonowania struktur PZD.

KONTENER NA ODPADY

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM I ZALECANĄ OSTROŻNOŚCIĄ , ZARZĄD ROD „RAJ” ZMUSZONY JEST ZMIENIĆ SPOSÓB FUNKCJONOWANIA OGRODU I DLATEGO TEŻ DO DNIA 15 KWIETNIA NIE ZOSTANĄ PODSTAWIONE KONTENERY NA ODPADY KOMUNALNE.

PROSIMY NIE ZAŚMIECAĆ OGRODU I NIE GROMADZIĆ ODPADÓW PRZY MIEJSCU NA KONTENER.

ZMIANA TERMINU URUCHOMIENIA WODOCIĄGU OGRODOWEGO

ZE WZGLĘDU NA TRWAJąCY STAN ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM, ZARZĄD ROD „RAJ” JEST ZMUSZONY PRZEŁOŻYĆ URUCHOMIENIE WODOCIĄGU OGRODOWEGO.

WODOCIĄG OGRODOWY ZOSTANIE URUCHOMIONY W DNIU 18 KWIETNIA 2020

DO TEGO CZASU PROSIMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW O SPRAWDZENIE SWOICH INSTALACJI WODNYCH POD KĄTEM:

  • CZY ZAWÓR NIE ZOSTAŁ UKRADZIONY, A JEŚLI TAK, TO ZABEZPIECZYĆ GO KORKIEM
  • CZY JEST ZAKRĘCONA WODA W ALTANACH I NA TERENIE DZIAŁKI

JEŚLI STAN ZAGROŻENIA ZOSTANIE PRZEDŁUŻONY, ZARZĄD URUCHOMI WODOCIĄG OGRODOWY BEZ UDZIAŁU DZIAŁKOWCÓW.

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 5 KWIETNIA BĘDZIE CZYNNY  KRAN PRZY ŚWIETLICY.

PRACA ZARZĄDU – KWIECIEŃ

W TROSCE O ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZARZĄD ROD „RAJ” PODJĄŁ DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU BIURA W MIESIĄCU KWIETNIU 2020 R.

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO OGRODU, GDYŻ KASA TAKŻE W MIESIĄCU KWIETNIU NIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ – rod.raj@wp.pl LUB TELEFONICZNIE  515-603-035  W GODZINACH  9°° – 11°° ; 16°°-18°° LUB 662-605-598 W GODZINACH 10°°- 16°°

O WSZELKICH SPRAWACH ISTOTNYCH DLA FUNKCJONOWANIA OGRODU BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO .

WALNE ZEBRANIE

W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 44/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 11 MARCA 2020 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OKRĘGOWYCH ZARZĄDÓW PZD I ZARZĄDÓW ROD W ZAKRESIE DECYZJI O TERMINIE WALNYCH ZEBRAŃ ROD W 2020 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WYWOŁANYM PRZEZ KORONAWIRUS COVID-19, ZARZĄD ROD „RAJ” ODWOŁUJE WALNE ZEBRANIE PLANOWANE NA 19 KWIETNIA 2020.

O NOWYM TERMINIE WALNEGO ZEBRANIA POWIADOMIMY ODRĘBNYM KOMUNIKATEM.

OPŁATY OGRODOWE PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2020 R. NALEŻY WPŁACAĆ W FORMIE ZALICZEK W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM WYNIKAJĄCYM Z UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA PODJĘTYCH W 2019 ROKU.

PILOTY DO BRAMY

W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM SYSTEMU RADIOWEGO AUTOMATYKI BRAMY, ZARZĄD ROD „RAJ” ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O  DOSTARCZENIE WSZYSTKICH PILOTÓW W CELU PONOWNEGO ICH ZAPROGRAMOWANIA.

PILOTY PROSIMY DOSTARCZYĆ W KOPERTACH Z OPISEM NR DZIAŁKI W KAŻDĄ NIEDZIELĘ W GODZ. 12°°-14°° POCZĄWSZY OD 5 KWIETNIA 2020.