Konserwacja rowów melioracyjnych

W dniach 8.VI- 11.VI.2020 r. odbędzie się konserwacja rowów melioracyjnych zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek, wykonana przez Spółkę Wodną Niziny Kanału Bródnowskiego.

Obowiązkowy dostęp do rowów!

Kasa – czerwiec

14.VI.2020                   niedziela                 12°° – 14°°

  21.VI.2020                 niedziela                 12°° – 14°° 

 28.VI.2020                  niedziela                    12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

Konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA 

25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

GOSPODARZ OGRODU

INFORMUJEMY, ŻE W DALSZYM CIĄGU ISTNIEJE VACAT NA STANOWISKU GOSPODARZA OGRODU.

OSOBY CHĘTNE DO PRACY PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO BIURA CELEM ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM PRACY

PILOTY

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE 120 DZIAŁEK NIE ZDAŁO PILOTÓW DO PRZEPROGRAMOWANIA.

W DNIU 17 MAJA 2020 W GODZINACH 12°°- 14°° ZARZĄD PO RAZ OSTATNI ZBIERA PILOTY, GDYŻ    24 MAJA 2020 CHCEMY URUCHOMIĆ BRAMĘ.

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY NIE ZGŁOSZĄ SIĘ Z PILOTAMI NIE BĘDĄ MOGLI WJECHAĆ NA OGRÓD BRAMĄ GŁÓWNĄ.   

I i II PARTIA PILOTÓW JEST DO ODBIORU

ELEKTROŚMIECI

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny możesz przekazać do PSZOK –ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy.

Duży sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady może zostać odebrany także z działki bezpłatnie.

Wystarczy zadzwonić pod nr infolinii 222233300 lub wypełnić formularz na stronie elektrośmieci.pl   lub

Elektrośmieci  ul. Dorycka 6/58 tel.  507 167 440; 503 615 675

UWAGA!!! DZIAŁANIA PUNKTÓW ZAWIESZONE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19.

SEGREGACJA ODPADÓW

Szanowni Działkowcy!

Od dnia 01.05.2020 obowiązuje nas segregacja odpadów. Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad.


PAMIĘTAJ !!! NIE SEGREGUJESZ , WSZYSCY DZIAŁKOWCY ZAPŁACĄ DWUKROTNOŚĆ LUB CZTEROKROTNOŚĆ  STAWKI PODSTAWOWEJ.
ZABRANIA SIĘ STAWIANIA WORKÓW, DYWANÓW, GABARYTÓW, UMYWALEK, MUSZLI TOALETOWYCH, RAM OKIENNYCH, ODPADÓW BUDOWLANYCH, ODPADÓW ZIELONYCH W MIEJSCU SKŁADOWANIA

Kasa – Maj 2020

3.V.2020                  niedziela                    12°° – 14°°

 17.V.2020                   niedziela                 12°° – 14°° 

 31.V.2020                    niedziela                    12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

Zarządzenie NR 1/2020

W związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie postanawia:

 • Odwołać termin corocznego walnego zebrania. Nowy termin odbycia zebrania zostanie ustalony w zależności od rozwoju sytuacji w kraju
 • W celu zapewnienia ciągłości finansowej ogrodu do dnia 30 czerwca 2020 pobrać od działkowców zaliczkę w wysokości opłat ogrodowych ustalonych w 2019 roku.
 • Zawiesić udostępnienie świetlicy do organizowania imprez i spotkań
 • Wstrzymać wszystkie prace remontowe na terenie ogrodu oraz działkach wykonywane przez firmy
 • Wprowadzić na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz członków zarządu, a mianowicie:  
 1. Posiedzenia zarządu odbywać się będą na dużej świetlicy, gdzie zapewnione będą odległości między stanowiskami pracy wynoszące, co najmniej 1,5 m
 2. Kasa czynna zgodnie z grafikiem od miesiąca maja. Zaleca się, aby wszelkie rozliczenia finansowe wpłacać na konto ogrodu.
 3. Obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży, maski ust i nosa podczas posiedzeń i dyżurów członków zarządu
 4. Ilość interesantów przebywających w pomieszczeniach nie może przekroczyć 2 osób
 5. Pozostali interesanci obowiązani są czekać na zewnątrz świetlicy i kasy zachowując między sobą bezpieczną odległość nie mniejszą niż 2 m.
 6. Zarząd ROD „RAJ” zapewnia członkom zarządu oraz interesantom środki do dezynfekcji rąk (długopisy będą dezynfekowane po każdorazowym użyciu przez interesanta)
 7. W sprawach nagłych kontaktować się z zarządem ROD „RAJ” telefonicznie:

                 Zarząd            tel.515-603-035         w godz.9°°-11°°  ; 16°°- 18°°

                 Prezes            tel.662-605-598         w godz.10°° – 16°°

                 Elektryk         tel.601-276-447         w godz.16°° – 19°°

                  lub mailowo: rod.raj@wp.pl           

Korzystanie z działek i terenu ROD „RAJ” nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii.

Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń spowoduje zawiadomienie przez zarząd właściwych służb porządkowych jak również zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.PODSTAWA : uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 44/2020, 60/2020, 71/2020 z miesiąca    marca 2020 oraz Zarządzenia nr 9/2020 Prezesa PZD z dnia 15 kwietnia 2020                         

Komunikat KZ PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.

Źródło: http://mazowiecki.pzd.pl/