PRÓBA URUCHOMIENIA WODOCIĄGU OGRODOWEGO

ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCY STAN ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM, ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE PRÓBA URUCHOMIENIA WODOCIĄGU OGRODOWEGO  ZOSTANIE PRZEPROWADZONA  W DNIU 17 – 18 KWIETNIA 2021

DO TEGO CZASU PROSIMY WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW O SPRAWDDZENIE SWOICH INSTALAJI WODNYCH POD KĄTEM:

 • CZY ZAWÓR NIE ZOSTAŁ UKRADZIONY, A JEŚLI TAK, TO ZABEZPIECZYĆ GO KORKIEM
 • CZY JEST ZAKRĘCONA WODA W ALTANACH I NA TERENIE DZIAŁKI

WALNE ZEBRANIE I OPŁATY W FORMIE ZALICZKI ZA ROK 2021

DOŚWIADCZENIA PŁYNĄCE Z WYDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W 2020 ROKU, JAK RÓWNIEŻ PANUJĄCA OBECNIE SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA  CZYNIĄ ZASADNYM I OBAWY ,CO DO MOŻLIWOŚCI ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA ROD W 2021 W TERMINIE OPISANYM W STATUCIE . UCHWAŁA  NR 504/2020 OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 PRZESUWA TERMIN WZ ROD NA TERMIN DO DNIA 31 SIERPNIA 2021.

PONADTO UCHWAŁA  UPOWAŻNIA ZARZĄDY ROD DO POBIERANIA OD DZIAŁKOWCÓW ZALICZEK Z TYTUŁU OPŁAT OGRODOWYCH PRZEZNACZONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2021 DO WYSOKOSCI OPŁAT USTALONYCH WG ZASAD STOSOWANYCH W ROD „RAJ” W 2020. 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZA DZIAŁKĘ O POWIERZCHNI 300M² OPŁATA WYNOSI ZŁ 470,-

 • SKŁADKA  – 6,-   ( osoby pozbawione członkostwa w PZD nie płacą)
 • OPŁATA NA ZARZĄDZANIE – 27,-   ( zależy od metrażu działki )
 • OPŁATA OGRODOWA – 303,- ( zależy od metrażu działki )
 • OPŁATA WODNA – 34,-                
 • OPŁATA ENERGETYCZNA – 20,-
 • OPŁATA NA ŚMIECI – 80,-

OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID- 19

W ZWIĄZKU Z BARDZO ZŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z ROZWOJEM TRZECIEJ FALI ZACHOROWAŃ NA COVID-19, JAK RÓWNIEŻ AURĄ SPRZYJAJĄCĄ ROZPOCZĘCIU AKTYWNOŚCI DZIAŁKOWCÓW NA DZIAŁKACH PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA OGÓLNOKRAJOWYCH OBOSTRZEŃ ORAZ REGULACJI WEWNĄTRZZWIĄZKOWYCH , KTÓRE MAJĄ NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA, A W SZCZEGÓLNOŚCI :

 • ZAKAZU GROMADZENIA SIĘ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ROD I NA DZIAŁKACH
 • ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ROD ORAZ W MIEJSCACH TAKICH JAK: ALEJE, ŚMIETNIKI, BRAMY,FURTKI,PARKINGI,PLAC ZABAW
 • OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA NA TERENACH OGÓLNYCH ROD

MAJĄC NA UWADZE ROSNĄCĄ LICZBĘ ZAKAŻEŃ COVID-19 , ZARZĄD ROD  „RAJ” INFORMUJE, ŻE  W MIESIĄCU KWIETNIU  KASA NIE BĘDZIE CZYNNA. WPŁATY ZA DZIAŁKĘ  NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO OGRODU NR 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

ZARZĄD  PROSI RÓWNIEŻ O OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE DO SPRAW NAJPILNIEJSZYCH .

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWNIA OGRODU  I OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU :

PREZES    662- 605-598     W GODZINACH 10°°- 15°°

ZARZĄD 515-603-035     W GODZINACH 16°°- 18°°

LUB MAILOWO : rod.raj@wp.pl

SZKOLENIA Z OKRĘGU MAZOWIECKIEGO

ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII WSZELKIE ZAJĘCIA SZKOLENIOWE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘG MAZOWIECKI PZD ZOSTAŁY ZAWIESZONE.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA PODSTRONIE SZKOLENIA: http://mazowiecki.pzd.pl/szkolenie/. SĄ PRZEKAZYWANE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW W POSTACI PREZENTACJI ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DO POBRANIA.

ZACHĘCAMY NOWYCH DZIAŁKOWCÓW  (I NIE TYLKO) DO  ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ  OKRĘGU

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SKŁADAMY PAŃSTWU NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I RADOŚCI, SAMYCH SŁONECZNYCH DNI ORAZ SUKCESÓW W ŻYCIU PRYWATNYM I ZAWODOWYM

ZARZĄD ROD „RAJ”        

ODPADY NA OGRODZIE

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 ZOSTANIE OTWARTA NOWA WIATA ŚMIETNIKOWA MIESZCZĄCA SIĘ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ OGRODU. DZIAŁKOWIEC, ABY WYRZUCIĆ SMIECI BĘDZIE MUSIAŁ POSIADAĆ KLUCZ ( TEN SAM, KTÓRY MAJĄ PAŃSTWO DO FURTEK OGRODU ) . PO WYRZUCENIU ŚMIECI, WIATĘ  ZAMYKAMY!!!

PRZYPOMINAMY, ŻE NA OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW. WIATA JEST MONITOROWANA I JEŚLI ZAUWAŻYMY JAKIEKOLWIEK NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD SEGREGACJI CZY DEWASTACJI POJEMNIKOW WPROWADZIMY GODZINY OTWARCIA WIATY.

OD PAŃSTWA BĘDZIE ZALEŻAŁO, CZY WIATA BĘDZIE CZYNNA CAŁY CZAS ,CZY KOSZTY WYWOZU ODPADÓW WZROSNĄ W 2021 ROKU, CZY ZOSTANĄ NA POZIOMIE 2020 ROKU.