Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD „RAJ” zawiadamia, że dnia 18 lipca 2021 o godzinie 11³° ( I termin) godzina 12°° (II termin)  na placu zabaw odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

Zgodnie z wytycznymi Komunikatu Krajowego Zarządu PZD obowiązuje limit 150 osobowy uczestników walnego zebrania pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego tj. zakrywania przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także zachowania pewnego dystansu pomiędzy uczestnikami. Do osób uczestniczących w zebraniu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zarząd nie ma prawa żądać informacji o odbyciu szczepienia, dlatego też działkowiec dobrowolnie i świadomie może podjąć decyzję o podaniu informacji w sprawie szczepienia.

Prawo uczestniczenia w zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD.

Lipiec – kasa

4.VII.2021                       niedziela                   12°° – 14°°

  11.VII.2021                  niedziela                   12°° – 14°° 

  25.VII.2021                  niedziela                   12°° – 14°°

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIU 26.VI.  OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW.

SPRAWY PORZĄDKOWE

NA PODSTAWIE REGULAMINU ROD –ROZDZIAŁ V I VII, ZARZĄD PRZYPOMINA DZIAŁKOWCOM :

 • Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany i jej budowę, przebudowę
 • Działka musi być wyposażona w kompostownik
 • Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 m i powinno być ażurowe
 • Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki ( zapewnienie ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd karetki pogotowia i straży pożarnej)
 • Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD
 • Nie zakłócać spokoju sąsiadom ( głośna muzyka, w trakcie spotkań towarzyskich krzyki, śpiewy, przekleństwa)
 • Działkowiec nie zanieczyszcza działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami
 • Zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów
 • Ogród jest miejscem zbiorowej ciszy i odpoczynku, a w związku z tym psy zakłócające spokój nie powinny być wprowadzane na teren ogrodu !
 • Działka winna być oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu

PORUSZANIE SIĘ POJAZDAMI MECHANICZNYMI PO TERNIE OGORODU

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI SKARGAMI DZIAŁKOWCÓW, ZARZĄD PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM PRZESTRZEGANIU UCHWAŁ WZ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OGRODU 

                           UCHWAŁA NR 16/2016  § 2 WZ

 • Bezwzględne pierwszeństwo maja piesi.
 • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 • Całkowity zakaz postojów pojazdów na drogach .
 • Bezwzględny zakaz poruszania jednośladami i czterokołowcami o napędzie silnikowym.
 • Mycia i naprawiania wszelkich pojazdów mechanicznych na całym terenie ROD .

UCHWAŁA NR 16/2016 § 3 WZ

WJAZD NA TEREN ROD „RAJ”

 • Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki materiały budowlane itp. na zasadach uchwalonych przez WZ, które  określają trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem

ODPADY ZIELONE I RĘBAKOWANIE GAŁĘZI

PRZYPOMINAMY ŻE OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA W DRUGĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH 12-14  CZYNNY JEST BOKS NA GAŁĘZIE DO RĘBAKOWANIA .

OD KWIETNIA DO PAŹDZIERNIKA W TRZECIĄ SOBOTĘ I NIEDZIELĘ MIESIĄCA PODSTAWIANY JEST KONTENER NA ODPADY ZIELONE

GROMADZENIE TYCH ODPADOW PRZED WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, CZY WRZUCANIE ICH DO POJEMNIKÓW, SPOWODUJE PODWYŻKĘ OPŁAT ZA ŚMIECI.

NIE POZWÓLMY, ABY KILKUNASTU DZIAŁKOWCÓW POWODOWAŁO PODWYŻKĘ OPŁAT ZA ŚMIECI I LEKCEWAŻYŁO PRZEPISY REGULAMINU ROD.PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE GABARYTY I MATERIAŁY PO REMONCIE WYWOZIMY WE WŁASNYM  ZAKRESIE

Kasa czerwiec

KASA W MIESIĄCU CZERWCU  CZYNNA

  13.VI.2021                    niedziela                   12°° – 14°°

  20.VI.2021                   niedziela                        12°° – 14°° 

  27.VI.2021                   niedziela                   12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 1- 104A W DNIU 13.VI OD GODZINY 12 °°

                                              W DNIU 20.VI OD GODZINY 12°°

DZIAŁKI OD NR 105 -220 W DNIACH 12-13.VI.  OD GODZ.11°°

                                               W DNIACH 19-20.VI.  OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 12 -13.VI. OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 221-381 W DNIACH 5.VI.  OD GODZ.11°°-14°°

                                              W DNIACH 12-13.VI.  OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW.

KONTENER NA ODPADY ZIELONE

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE W DNIACH 15-16 MAJA BR. ZOSTANIE PODSTAWIONY KONTENER NA ZIELONE.

KONTENER STANIE NA PLACU ZARZĄDU I DOSTĘPNY BĘDZIE W GODZ. SOBOTA  11°°-13°° I NIEDZIELA 12°°-14°°

DO KONTENERA WRZUCAMY LUZEM : LIŚCIE, POCIĘTE CHWASTY, MAŁE, POCIĘTE  GAŁĄZKI IGLAKÓW I GAŁĄZKI KRZEWÓW.

JEŚLI KONTENER BĘDZIE PEŁNY, TO POCZEKAJMY NA NASTĘPNY !!!

Kasa – MAJ

    9.V.2021                   niedziela                 12°° – 14°°

  23.V.2021                  niedziela                      12°° – 14°° 

  30.V.2021                   niedziela                 12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!