Nawłoć – piękna lecz niebezpieczna

W ostatnim czasie na naszym ogrodzie bardzo często możemy dostrzec wysokie żółte kwiaty nawłoci, Działkowcy dbają o nią, związują aby tworzyły piękne bukiety nawłoci. Niestety jest to roślina bardzo inwazyjna, trująca dla zwierząt, odstraszająca motyle i pszczoły.

https://puls.edu.pl/materia-y-prasowe/ogloszenia/admin/naw-o-kanadyjska-adna-cho-bardzo-niebezpieczna

Zachęcamy to zapoznania się z artykułem powyżej i likwidacji kęp nawłoci na naszych działkach.

Wystające gałęzie na alejkę

ZARZĄD ROD  „RAJ” PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW REGULAMINU, W TYM §34 O TREŚCI : „ZABRANIA SIĘ ZWĘŻANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ( ALEJEK I DRÓG OGRODOWYCH) , ZWŁASZCZA POPRZEZ NIEUPRAWNIONE SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW I INNYCH ROŚLIN „ I WZYWA DO OBCIĘCIA GAŁĘZI DRZEW/KRZEWÓW PRZECHODZĄCYCH NA ALEJKI WSPÓLNE STANOWIĄCE TEREN OGÓLNY ROD W TERMINIE DO DNIA 15.IX.2022.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD ROD „RAJ” UPRZEDZA , ŻE W PRZYPADKU NIE OBCIĘCIA GAŁĘZI PRZECHODZĄCYCH NA ALEJE OGRODOWE W WYZNACZONYM TERMINIE WYKONANIE TEJ CZYNNOŚCI DOKONA ZARZĄD, A KOSZTAMI TEJ USŁUGI OBCIĄŻY DZIAŁKOWCA.

PRZERASTAJĄCE GAŁĘZIE UNIEMOŻLIWIAJĄ SWOBODNE PRZEJŚCIE ALEJKĄ ORAZ STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH W OGRODZIE ( UTRUDNIONY WJAZD DLA KARETEK I STRAŻY POŻARNYCH) A TAKŻE OSÓB JADĄCYCH ROWERAMI , KTÓRE CZĘSTO MAJĄ ZDERZENIE Z GAŁĘZIAMI .

DZIKI – odstraszanie

Z INFORMACJI UZYSKANYCH PREZ MYŚLIWEGO, POWIESZENIE NA OGRODZENIU DZIAŁKI WORECZKA Z LUDZKIMI WŁOSAMI SPOWODUJE PRAWDOPODOBNIE, ŻE DZIKI BĘDĄ OMIJAĆ TEN TEREN .

PROSIMY RÓWNIEŻ O WIESZANIU WORECZKÓW Z WŁOSAMI LUDZKIMI NA OGRODZENIACH ZEWNĘTRZNYCH OGRODU. KAŻDA DZIAŁKA 1 WORECZEK !!! MOŻE W MNIEJSZYM STOPNIU DZIKI BĘDĄ DEWASTOWAĆ OGRODZENIA OGRODU.

ZBIERAJMY RÓWNIEŻ SPADY JABŁEK NA DZIALKACH, NIE ZAŚMIECAJMY OGRODU ODPADAMI !!!

Zaległości w opłatach

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA WSZYSTKIM ZAPOMINALSKIM, ŻE 30 CZERWCA 2022 MINĄŁ TERMIN ZAPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2022 ROKU.

PROSIMY O PILNE DOKONYWANIE WPŁAT, A TYM DZIAŁKOWCOM, KTÓRZY ZAPŁACILI BARDZO DZIĘKUJEMY

Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA :

 04 września 2022         GODZ. 12°°- 14°°
18 września 2022         GODZ. 12°°- 14°°
25 września 2022         GODZ. 12°° -14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !
ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!
ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !!!

Kasa – wrzesień

     11.IX.2022             niedziela                 12°° – 14°°

  25.IX.2022              niedziela                  12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!
ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA
25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA :

  7 sierpnia 2022          GODZ. 12°°- 14°°

28 sierpnia 2022           GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!!

ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!!!ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !!!

Kasa w miesiącu Sierpień

    7.VIII.2022             niedziela                 12°° – 14°°

   21.VIII.2022          niedziela                  12°° – 14°°

  28.VIII.2022           niedziela                  12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Boks na gałęzie – lipiec

BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA :

 10 LIPCA 2022           GODZ. 12°°- 14°°

 24 LIPCA 2022           GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!!

Konserwacja rowów melioracyjnych

Zarząd  ROD „RAJ” zawiadamia , że w dniach 11.VII.- 12.VII.2022 odbędzie się konserwacja rowów melioracyjnych wykonana przez Spółkę Wodną Niziny Kanału Bródnowskiego zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek.

OBOWIĄZKOWY DOSTĘP DO ROWÓW !!!