Epidemia koronawirusa spowodowała, że konieczne było zweryfikowanie wielu dziedzin życia, również funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Działki w ROD stały się jednym z niewielu miejsc, gdzie mogliśmy legalnie i bezpiecznie odetchnąć świeżym powietrzem i zażyć ruchu. Nic zatem dziwnego, że polskie RODOS ( rodzinne ogrody działkowe otoczone siatką) stały się bardzo atrakcyjne.

Ale korzystanie z ROD nie może naruszać obowiązujących przepisów związkowych, nawet w czasie epidemii.

Podsumowanie – rębakowanie gałęzi 2020 r.

Z przykrością informujemy, że pomimo ogłoszeń w sprawie rębakowania, na miejsca składowania przynoszone zostały odpady zielone tj. korzenie, liście, trawa , karpy, całe gałęzie nie pocięte, co spowodowało zwiększone koszty wykonania usługi. Po trzech latach prowadzonej akcji przez zarząd, część z Państwa nie czyta ogłoszeń w gablotach, a część czyta, lecz je lekceważy.

Większość z Państwa „gubiła” swoje gałęzie na alejkach, a w drodze powrotnej już jako nie swoje omijała je dużym łukiem. Pomimo przedłużonego terminu składowania gałęzi, już po skończonej akcji, niektórzy działkowcy przytaszczyli swoje krzewy , tym samym zaśmiecając teren wspólny ogrodu. W trakcie zrębkowania gałęzi stwierdzono, że pod gałęziami wraz z odpadami zielonymi składowano odpady komunalne takie jak: plastik, butelki, wory ze śmieciami, kosze z używana odzieżą.

Informację tę zarząd przedstawia ku rozwadze działkowców, ponieważ takie działanie niezgodne z przyjętymi normami będą skutkować w przyszłości koniecznością zaniechania organizacji składowania gałęzi i ich rąbkowania.

Szanowni Działkowcy !!!

Posiadacie swoje działki i możecie tam sadzić rośliny, jakie chcecie ( zgodnie z regulaminem) , ale aleje i drogi między działkami i ogrodzeniem ogrodu zostawcie wolne bez wystającej na zewnątrz roślinności. Zadbajcie również o bezpieczne przejście. Na naszym ogrodzie przebywają dzieci i naprawdę pomyślcie o ich bezpieczeństwie. Wystające poza ogrodzenie suche badyle, ostre krzewy, dzikie róże , gałęzie stwarzają zagrożenie i mogą spowodować nieszczęście, a do tego utrudniają przejazd pojazdami ratunkowymi i asenizacyjnymi oraz stanowią zagrożenie dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych.

Przypominamy, że odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające gałęzie lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

Podsumowanie wywozu odpadów w 2020r.

Z przykrością poruszamy temat wywożenia odpadów , ich składowania i zaśmiecania całego terenu ogrodu. Jak wcześniej informowaliśmy, z dniem 1 sierpnia 2020 zostaliśmy wyłączeni z miejskiego systemu odbioru odpadów, ale nie zostaliśmy zwolnieni z segregacji odpadów.

Na nas spoczywa szereg obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ROD i działek. Do obowiązków działkowca wynikających z ustawy o rod, należy utrzymanie czystości i porządku na terenie działki ( art.15 ust.1 pkt.2 ustawy o rod) . Natomiast wśród obowiązków wynikających z regulaminu ROD można przykładowo wymienić obowiązek wyposażenia działki w kompostownik i kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślin ( § 42 ust.1 i 3 regulaminu ROD) czy też zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( § 68 pkt.2 regulaminu )

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby wrzucić cały krzak porzeczki do pojemnika na odpady zmieszane.

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby do pojemnika na szkło i plastik wrzucić worki trawy, chwastów.

Kilka przykładów :

3.09.2020 godzina 18:28 kierowca samochodu o nr rej. WPL 40797 przywiózł wór zgniłych jabłek

11.09.2020 godzina 15:12 kierowca samochodu o nr rej. WWL 07597 przywiózł ze swojej działki dywanik i pomimo informacji o zakazie składowania uznał, że mogą wszyscy  działkowcy zapłacić za wywóz Jego dywaniku

8.10.2020 godzina 14:09 kierowca samochodu o nr rej. WH 08652 przywiózł 3 wory skoszonej trawy, niech wszyscy działkowcy zapłacą za moją skoszoną trawę !

18.10.2020 godzina 13:10 kierowca samochodu o nr rej. WOT 70511 przywiózł niebieski worek z roślinnością

1.11.2020 godzina 9:51 kierowca samochodu nr rej. WE 270YE rzucił siatkę foliową ze śmieciami, pomimo, że wiata śmietnikowa była już zamknięta na okres zimowy.

To tylko mały ułamek, jak zachowują się niektórzy działkowcy. Może Państwo zobaczą w swojej alei ten nr rejestracyjny samochodu i sami zareagują na brak segregowania odpadów, a tym samym narażania innych działkowców na dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia podwyższonej opłaty ogrodowej związanej z wywozem śmieci, która niestety przy takim postępowaniu będzie wzrastała.

Spacerując po ogrodzie zauważyliśmy, że spora część działkowców  nie kosi alei , ale również coraz częściej spotykamy proceder wyrzucania wyrwanych chwastów lub skoszonej trawy na aleje ogrodowe i układanie ich wzdłuż kolein zrobionych przez auta, w nadziei , że jakoś się to rozjeździ. Po wyschnięciu trawa i chwasty są rozsiewane przez wiatr na okoliczne działki i tam zasiane zachwaszczają uprawy sąsiadom. W czasie deszczu utrudniają poruszanie się tworząc cuchnące bajora , a w czasie suszy na wysuszonej trawie można się poślizgnąć i złamać nogę.

I jeszcze jedna ważna sprawa : miejsca, gdzie zamontowane są skrzynki elektryczne są zarośnięte, zachwaszczone, co powoduje dużą wilgotność przewodów elektrycznych i w konsekwencji prowadzi do zwarć i palenia się instalacji.

Coraz częściej w okolicach WC ogólnych są pozostawiane worki ze śmieciami, nawet worki są wrzucane na działki sąsiada. Ostatnio przy wiacie śmietnikowej działkowiec wyrzucił swoje odchody w siatce foliowej sprzątając w ten sposób swój WC na działce.

Czy naprawdę trzeba zniżać się do takiego poziomu zachowania ?

Jak wytłumaczyć niereformowalnym działkowcom, że śmieci  segregujemy i wyrzucamy do pojemników. Nie obok, nie pod bramę, nie pod płot, lub za płot.

Może warto pomyśleć o kolegach i koleżankach działkowcach, którzy mają działki blisko tego wiecznie zaśmieconego terenu. Teren altany śmietnikowej jest w najbliższym sąsiedztwie budynków zarządu, poszczególnych działek, placu zabaw, co fatalnie się prezentuje nie tylko dla Nas , ale znajomych, czy rodziny odwiedzającej nasz ogród. Może macie Państwo jakieś pomysły na zdyscyplinowane niektórych działkowców niszczących w ten sposób nasz ogród ? Co zrobić z działkowcami, którzy nie dbają o finanse pozostałych działkowców, a tylko generują koszty utrzymania działki?

Podczas Walnego Zebrania Komisarycznego, które odbyło się dnia 4 października 2020 ustalono, że wiata śmietnikowa zostanie przeniesiona pod bramę główną, będzie zamykana na klucz. Działkowiec, aby wyrzucić śmieci, będzie musiał kupić klucz i segregować śmieci. Decyzja ta została podjęta ,ponieważ jak pisaliśmy wcześniej warkot samochodów uniemożliwiał wypoczynek na działkach znajdujących się w pobliżu wiaty, robienie wysypiska śmieci oraz wjazd 3 razy w tygodniu śmieciarek o tonażu 50t.

Liczymy na zrozumienie i opamiętanie się , a przede wszystkim na uszanowanie Naszego ogrodu i innych działkowców, również tych , który ten bałagan wokół wiaty śmietnikowej musieli po kimś uprzątnąć, bo sam się stamtąd nie zabrał. Żaden przepis prawa wśród ludzi nie zastąpi zdrowego rozsądku i wzajemnego poszanowania, którym należy się kierować.

FUNKCJONOWANIE BIURA ZARZĄDU W CZASIE EPIDEMII

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 295/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA STRUKTUR PZD W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI RESTRYKCJAMI WYNIKAJACYMI ZE STANU EPIDEMII, ZARZAD ROD „RAJ” MAJĄC NA UWADZE KONIECZNOŚĆ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW ZAWIADAMIA , ŻE W DNIACH 18 I 25 .X.2020 NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE :

TEL. 662-605-598 W GODZ.10°°-15°° LUB 515-603-035 W GODZ. 16°°-18°°  ORAZ MAILOWO rod.raj@wp.pl

Funkcjonowanie Biura Zarządu i Kasy na terenie naszego Ogrodu.

MAJĄC NA UWADZE ROSNĄCĄ LICZBĘ ZAKAŻEŃ COVID-19 , ZARZĄD ROD  „RAJ” INFORMUJE, ŻE W DNIACH 18.X. I 25.X.2020 KASA NIE BĘDZIE CZYNNA.

WPŁATY ZA DZIAŁKĘ I ZA ZUŻYTY PRĄD NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO OGRODU NR

25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

ZARZĄD KIERUJĄC SIĘ TROSKĄ O ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH DZIAŁKOWCÓW PROSI RÓWNIEŻ O OGRANICZENIE WIZYT W BIURZE DO SPRAW NAJPILNIEJSZYCH .

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWNIA OGRODU ORAZ OPŁAT MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU :

PREZES    662- 605-598     W GODZINACH 10°°- 15°°

ZARZĄD 515-603-035     W GODZINACH 16°°- 18°°

LUB MAILOWO : rod.raj@wp.pl

PONADTO  PRZYPOMINAMY ,ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 DO 31 MARCA 2021

  1. NIE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU
  2. NIE BĘDĄ PODSTAWIANE POJEMNIKI NA ŚMIECI

ZARZĄD ROD „RAJ” CZYNNY W KAŻDĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH 11°°- 14°°

Wyłączenie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W DNIU 24  PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .

UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.

NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 25.X.2020  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .

ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.W  PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.

Prąd w okresie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 14/2016 I NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA ORAZ UCHWAŁY NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ” DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ NIE WYŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM POWINNI :

  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU              ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA UIŚCIĆ NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W SEZONIE

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6,-
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM ZEBRANIU
UCHWAŁĄ NR 6/2020 W WYSOKOŚCI 1,10 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,09 ZŁ/M2)
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA NA ZARZĄDZANIE W
WYSOKOŚCI 0,01 ZŁ ZA 1M2 DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 7/2020
20,-
DO DNIA 30 LISTOPADA DOPŁATA 3 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2020
34,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA 14 ZŁ DZIAŁKI
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI ZA DZIAŁKĘ 80,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ZAPŁATA 80 ZŁ