Kasa w miesiącu wrześniu

6.IX.2020               niedziela                    12°° – 14°°

27.IX.2020                 niedziela                 12°° – 14°° 

Zaleca się aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu.

WALNE ZEBRANIE 2020

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/IV/2020 I NR 4/IV/2020 KRAJOWEJ RADY PZD ZARZĄD ROD „RAJ” PODJĄŁ UCHWAŁĘ NR 63/2020 O ZAWIESZENIU WALNEGO ZEBRANIA  ROD I POWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO.

W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ 36 CZŁONKÓW ROD „RAJ”.

 OGRÓD PODZIELONY JEST NA 4 SEKTORY.

WOBEC POWYŻSZEGO ZARZĄD PROSI O WYTYPOWANIE Z KAŻDEGO SEKTORA  9 OSÓB, KTÓRE  ZGODZĄ SIĘ NA BYCIE CZŁONKIEM WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO I BĘDĄ REPREZENTOWAĆ NA NIM CAŁY SEKTOR.

SEKTOR  I –  OD NR DZIAŁKI 1- 104A                       

SEKTOR II – OD NR DZIAŁKI 105 -220

SEKTOR III- OD NR DZIAŁKI 221- 381                     

SEKTOR IV – OD NR DZIAŁKI 405- 513

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 16 SIERPNIA 2020

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI PO PODJĘCIU UCHWAŁY OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD.

Kasa – sierpień

KASA W MIESIĄCU SIERPNIU  CZYNNA

   9.VIII.2020               niedziela                 12°° – 14°°

  30.VIII.2020              niedziela                 12°° – 14°° 

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

Kasa – Lipiec

5.VII.2020                    niedziela                 12°° – 14°°

  19.VII.2020                niedziela                 12°° – 14°° 

 26.VII.2020                 niedziela                    12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

Energia na ogrodzie

Zgodnie z warunkami umowy o dostarczanie energii elektrycznej dla naszego ogrodu zawartej pomiędzy ROD a INNOGY, informujemy że  przyłącze jest typowym przyłączem dostosowanym mocą i zabezpieczeniem do zasilania sieci ogólno ogrodowej i grupy urządzeń ogrodowych.

Elektryk pełni dyżury we wtorki i czwartki (  godz.16-19)
nr tel. 601276447
Oraz w pierwszą sobotę miesiąca (  godz.11-14)
Sezon zimowy – (na wezwanie zarządu )
O ile nastąpi awaria z winy działkowicza  w czasie dyżuru elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.

Jeżeli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu , użytkownik wzywa na własny koszt osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne.

W tym przypadku należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po wykonaniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zaplombowania.

Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczyny awarii i ewentualnie spowoduje jej usunięcie.
Nr telefonu : 600 075 376    

Konserwacja rowów melioracyjnych

W dniach 8.VI- 11.VI.2020 r. odbędzie się konserwacja rowów melioracyjnych zgodnie z zaleceniami Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek, wykonana przez Spółkę Wodną Niziny Kanału Bródnowskiego.

Obowiązkowy dostęp do rowów!

Kasa – czerwiec

14.VI.2020                   niedziela                 12°° – 14°°

  21.VI.2020                 niedziela                 12°° – 14°° 

 28.VI.2020                  niedziela                    12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu

Konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ O/WARSZAWA 

25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

GOSPODARZ OGRODU

INFORMUJEMY, ŻE W DALSZYM CIĄGU ISTNIEJE VACAT NA STANOWISKU GOSPODARZA OGRODU.

OSOBY CHĘTNE DO PRACY PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO BIURA CELEM ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM PRACY

PILOTY

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE 120 DZIAŁEK NIE ZDAŁO PILOTÓW DO PRZEPROGRAMOWANIA.

W DNIU 17 MAJA 2020 W GODZINACH 12°°- 14°° ZARZĄD PO RAZ OSTATNI ZBIERA PILOTY, GDYŻ    24 MAJA 2020 CHCEMY URUCHOMIĆ BRAMĘ.

DZIAŁKOWCY, KTÓRZY NIE ZGŁOSZĄ SIĘ Z PILOTAMI NIE BĘDĄ MOGLI WJECHAĆ NA OGRÓD BRAMĄ GŁÓWNĄ.   

I i II PARTIA PILOTÓW JEST DO ODBIORU