Kontener na odpady zmieszane – w sezonie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2019 DO DNIA 31 MARCA 2020 NIE BĘDZIE PODSTAWIANY KONTENER !!!

UPRASZA SIĘ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO NIE SKŁADOWANIA ŚMIECI W OBRĘBIE MIEJSCA KONTENERA !!!