Miesiąc: Październik 2023

Spalanie na terenie ogrodu

W związku z napływającymi skargami na ogromne zadymienie na terenie naszego Ogrodu jak co roku przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz spalania na terenie ROD. Przepisy porządkowe, głównie § 68 Regulaminu ROD stanowią, że działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.Dodatkowo gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania [Continue]

Uwaga! Złodziej

Wraz z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego powróciły zagrożenia związane z włamaniami do altan i kradzieżami, tym bardziej, że furtki nie są zamykane, wręcz dewastowane. Zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą, aby w czasie przebywania na terenie ogrodu wzmogli Państwo czujność i uważniej obserwowali otoczenie pod kątem przebywania niepożądanych osób. W przypadku zaobserwowania podejrzanych osób możecie [Continue]

Wjazd na ogród w okresie zimowym

Przypominamy działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  [Continue]

Organizacja pracy ogrodu w okresie zimowym

W związku z zakończeniem sezonu letniego oraz zbliżającą się zimą zarząd ROD „RAJ” przypomina, że -od 22.X.2023 zamknięte będą WC ogólnodostępne-od 31.X.2023 nieczynna wiata śmietnikowa -od 1.XI.2023 nieczynna kasa -od 1.XI.2023 nie pełnione są dyżury członków zarządu-od 1.XI.2023 nie zatrudniamy elektryka ogrodowego Przyjęcia interesantów w pierwszą niedzielę miesiąca, wpłaty tylko na konto bankowe ROD „RAJ”

Wyłączenie wody na okres zimowy

W DNIU 21  PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 22.X.2023  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .ZARZĄD NIE PONOSI [Continue]

Energia na okres zimowy

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2022  WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 24 KWIETNIA 2022 DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ  WŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM OBOWIĄZANI SĄ : OD DNIA 1 – 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU  ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU  ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE ) [Continue]