Miesiąc: Styczeń 2018

PARTYCYPACJA ROD W 2018 R.

W dniu 15 grudnia 2017 Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 2/XVIII/2017 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 r.  Partycypacja ROD została ustalona w wysokości 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD. Podział [Continue]

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PZD W 2018 ROKU

W dniu 15 grudnia 2017 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 3/XVIII/2017 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2018 r. Krajowa Rada zdecydowała o utrzymaniu dla członków zwyczajnych składki w dotychczasowej wysokości , tj. 6 zł Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych , zebrana w 2018 roku pozostaje [Continue]