Miesiąc: Luty 2021

Energia w Ogrodzie

Po analizie wpłat działkowców za zużytą energię elektryczną w miesiącach listopad 2020 – luty 2021, zarząd ROD „RAJ” informuje : Faktury za zużytą energię elektryczną otrzymujemy co miesiąc i trzeba za nie zapłacić. Na 463 działki, 114 użytkowników złożyło wnioski o nie wyłączaniu prądu na okres zimowy 2020/2021. Przy rozpatrywaniu 114  wniosków okazało się, że [Continue]

Wywóz odpadów z terenu ROD RAJ

Zarząd ROD  „RAJ” spotyka się z adnotacją działkowca przy wpłacie bankowej , że dodatkowa dopłata do składki za rok 2020 to haracz lub „  nie korzystam z pojemników na śmieci „ więc dlaczego mam płacić ? Wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art.5 ust.1 pkt.1 i 3B) każda [Continue]