Miesiąc: Kwiecień 2020

Zarządzenie NR 1/2020

W związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie postanawia: Odwołać termin corocznego walnego zebrania. Nowy termin odbycia zebrania zostanie ustalony w zależności od rozwoju sytuacji w kraju W celu zapewnienia ciągłości finansowej ogrodu do dnia 30 czerwca 2020 pobrać od działkowców zaliczkę w wysokości opłat ogrodowych ustalonych [Continue]

Komunikat KZ PZD z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt. prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo [Continue]

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Szanowni działkowcy! Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. [TEKST]  Na gruncie prawa, działkowcy zachowali możliwość przebywania na działkach. Potwierdzają to wystąpienia [Continue]