Miesiąc: Maj 2023

Przegląd działek rewir 1 i 4

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH: DZIAŁKI OD NR 1-104A W DNIACH 11.06.2023 , 18.06.2023 OD GODZ.12°° DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 10-11.06.2023 , 17.VI- 18.VI.2023 OD GODZ.11°° UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ. DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , [Continue]

Wymiana podlicznika

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WYMIANA PODLICZNIKA  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH URZĘDOWANIA  ELEKTRYKA : WTOREK                             GODZINA 11 °°-14°°CZWARTEK                         GODZINA 16°°- 19°°I SOBOTA MIESIĄCA         GODZINA 11°°-14°° PO UPRZEDNIM WPŁACENIU DO ZARZĄDU KWOTY 31,-ZŁ ZA LICZNIK (PODLICZNIKI ZAKUPIONO HURTOWO) WYMIANA LICZNIKA BEZPŁATNA !!!POZOSTAŁE USTALENIA ZAWARTE W INDYWIDUALNYM  PIŚMIE O WYMIANIE PODLICZNIKA POZOSTAJĄ BEZ [Continue]

Kontener na odpady zielone 2023

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO, ŻE W TYM ROKU NIE BĘDĄ PODSTAWWIANE KONTENERY NA ZIELONE. PRZYPOMINA SIĘ, ŻE ODPADY ZIELONE NIE MOGĄ BYĆ WRZUCANE DO POJEMNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIACIE ŚMIETNIKOWEJ  NA ODPADY SEGREGOWANE O ILE DZIAŁKOWCY NIE BĘDĄ STOSOWAĆ SIĘ DO SEGREGACJI ODPADÓW, ZARZĄD BĘDZIE ZMUSZONY PODWYŻSZYĆ OPŁATĘ OGRODOWĄ ZA ŚMIECI [Continue]

Zakłócanie porządku

ZARZĄD ROD „RAJ” CORAZ CZĘŚCIEJ DOSTAJE SYGNAŁY O  ZAKŁÓCANIU SPOKOJU POPRZEZ SŁUCHANIU GŁOŚNO MUZYKI, ZBYT GŁOŚNE ZACHOWANIE DZIECI  CZY TEŻ KRZYKI I PRZEKLEŃSTWA W GODZINACH NOCNYCH. ZARZĄD ROD „RAJ”  PRZYPOMINA ART.51 § 1 KODEKSU WYKROCZEŃ , KTÓRY MÓWI, ŻE „KTO KRZYKIEM ,HAŁASEM, ALARMEM LUB INNYM WYBRYKIEM ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY ALBO WYWOŁUJE  ZGORSZENIE [Continue]

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE PRZYSTĄPIŁ DO KONKURSU POSPRZĄTAJ ROD – EDYCJA 2023 . CELEM KONKURSU JEST UPOWSZECHNIENIE WIEDZY Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA Z ELEKTROŚMIECIAMI POPRZEZ AKTYWNE WŁĄCZENIE ROD W DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SELEKTYWNYM ZBIERANIU ZUŻYTYCH BATERII I ELEKTROŚMIECI. ZBIERANIU PODLEGA SPRZĘT KOMPLETNY, NIE ZDEMONTOWANY !!! ELEKTROŚMIECI SKŁADUJEMY POD WIATĄ NA TERENIE ZARZĄDU W DRUGĄ [Continue]

Coroczny przegląd działek

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH: DZIAŁKI OD NR 105-220  W DNIACH   28.V.2023 ,  3.VI- 4.VI.                         OD GODZ.11°°DZIAŁKI OD NR 221-381  W DNIACH  10.VI-11.VI.2023 , 17.VI- 18.VI.2023   OD GODZ.12°°                                 UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , [Continue]

Kasa Maj 2023

KASA W MIESIĄCU MAJU CZYNNA07.05.2023 niedziela 12.00-14.0021.05.2023 niedziela 12.00-14.0028.05.2023 niedziela 12.00-14.00 Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Boks na gałęzie Maj 2023

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE BĘDZIE OTWARTY DNIA : -14 maja 2023 GODZ. 12°°- 14°°-21 maja 2023 GODZ. 12°°- 14°° -28 maja 2023 GODZ. 12°° -14° PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !!! ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!!!ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM I WRZUCANIA GÓRĄ !!!