Remont drogi głównej

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE 15.X.2018 ROZPOCZYNA SIĘ REMONT DROGI NA ODCINKU DZIAŁKA NR 118 – ZARZĄD.

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC – 26.XI.2018

ZARZĄD WZYWA WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW, A SZCZEGÓLNIE TYCH CO WJEŻDŻAJĄ I WYJEŻDŻAJĄ KILKA RAZY DZIENNIE O UMIARKOWANE KORZYSTANIE Z DRÓG.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2018 WALNEGO ZEBRANIA  Z DNIA 21 KWIETNIA 2018 POCZĄWSZY OD 1 LISTOPADA DO 31 MARCA ZAKAZUJE SIĘ WJAZDU WSZELKICH POJAZDÓW W ALEJKI OGRODOWE.