Spalanie na terenie ogrodu

W związku z napływającymi skargami na ogromne zadymienie na terenie naszego Ogrodu jak co roku przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz spalania na terenie ROD.
Przepisy porządkowe, głównie § 68 Regulaminu ROD stanowią, że działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.
Dodatkowo gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania na swoim terenie, co również obowiązuje działkowców.
Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!!!
Należy zatem bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek  spalaniem.
Związek od lat zwalcza tę naganną praktykę. Jest ona nie tylko uciążliwa , ale również niebezpieczna i groźna dla zdrowia działkowców oraz okolicznych mieszkańców , którzy mają do czynienia z trującym smogiem.
Masowe, niezgodne z prawem spalanie odpadów w ROD rzutuje przede wszystkim na opinię o ogrodach, Związku i samych działkowcach , co zdecydowanie nie przyczynia się do pozytywnego postrzegania ROD w społecznościach lokalnych.
Rozpalanie ognisk czy też spalanie odpadów niszczy środowisko i życie mikrobiologiczne w glebie.
Poza tym unoszący się ze spalonych materiałów dym wprowadza do atmosfery dodatkowe pyły i zanieczyszcza powietrze, co bezsprzecznie szkodzi zdrowiu nas wszystkich !!!