Uchwała KZ PZD w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD.