Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zwołuje w dniu 21.IV.2024 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków zwyczajnych w ROD „RAJ”, które odbędzie się w świetlicy o godzinie 11°° .

Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD w przypadku braku wymaganej ilości członków zwyczajnych , WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11³° w świetlicy .

Na zebraniu ocenią Państwo pracę zarządu ROD „RAJ” i komisji rewizyjnej za pięcioletnią kadencję uchwalą program działania ROD na nową kadencję a przede wszystkim staną Państwo przed koniecznością dokonania wyboru najlepszych kandydatów do swoich władz. Osoby, które zostaną wybrane muszą dać rękojmie należytego wypełniania obowiązków. Powinni to być członkowie Związku cieszący się zaufaniem działkowców, świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialni za sprawy Ogrodu. Winni przestrzegać prawa i godnie reprezentować Związek i działkowców.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 Statutu PZD) dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w Walnym Zebraniu. Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.