Wjazd na ogród w okresie zimowym

Przypominamy działkowcom , że obowiązuje uchwała nr 19/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21.04.2018 w sprawie korzystania z dróg przez kierujących pojazdami na terenie ROD „RAJ” , a w szczególności § 2 uchwały, który mówi : „ począwszy od 1 listopada do  31 marca w momencie rozmiękczenia nawierzchni alejek spowodowanej opadami deszczu lub odwilżą zakazuje  się wjazdu wszelkich pojazdów  w alejki ogrodowe „  .

Tym działkowcom, co niszczą wspólne mienie i nie dbają o finanse ogrodu zostaną  wysłane pisma o naprawę alejek.