Boks na gałęzie

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE BOKS NA GAŁĘZIE  BĘDZIE OTWARTY DNIA : 

 1  października 2023        GODZ. 12°°- 14°° 
8  października 2023        GODZ. 12°°- 14°° 
22  października 2023        GODZ. 12°°- 14°°

PRZYPOMINAMY: GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ POCIĘTE !
ZAKAZ SKŁADOWANIA TRAWY, CHASZCZY, KARP!
ZAKAZ SKŁADOWANIA GAŁĘZI PRZED BOKSEM  I WRZUCANIA GÓRĄ !
ZAKAZ PODRZUCANIA W GAŁĘZIACH DESEK, OBREŻY DREWNIANYCH