Energia na okres zimowy

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 19/2022  WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 24 KWIETNIA 2022 DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ  WŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM OBOWIĄZANI SĄ :

  • OD DNIA 1 – 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU  ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU  ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU WPŁACIĆ RYCZAŁT W KWOCIE ZŁ 300,- ORAZ BIEŻĄCE ZUŻYCIE PRĄDU

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”