INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 18 LIPCA 2021

Walne Zebranie zatwierdziło:

  1. Sprawozdanie zarządu za rok 2020
  2. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2020
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  4. Plan pracy na rok 2021
  5. Powołanie członka zarządu na podstawie § 40 ust. 2
  6. Preliminarze  finansowe  na 2021