Nowy Regulamin ROD

Począwszy od dnia 7 kwietnia 2019 zapraszamy działkowców do biura po odbiór egzemplarza REGULAMINU ROD.

Nowy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.