REMONT GŁÓWNEJ ALEJKI

                                                                          SZANOWNI DZIAŁKOWCY !!!

 

Pomimo informacji dotyczących partycypowania działkowców w remont drogi głównej, do chwili obecnej wpłacono kwotę 3.388,30 zł. ( 63 działki dokonały wpłat).

Na walnym zebraniu w dniu 10 kwietnia 2016 roku na naprawę drogi głównej na odcinku BRAMA GŁÓWNA- DZIAŁKA NR 118 działkowcy ustalili zbieranie wpłat na rzecz ogrodu , które wspomogą wykonanie tego najbardziej zniszczonego odcinka drogi.

Przypominamy, że zarząd ROD „RAJ” mógł przeznaczyć kwotę 10.000,- zł , brakowało na inwestycje około 10.000,- zł.

Wysokość kwoty była dobrowolna .

Mamy nadzieję, że uda nam się w tym roku rozpocząć remont drogi ,dlatego też prosimy, aby działkowcy, którzy jeszcze nie wspomogli finansowo naprawy drogi dokonali wpłat na rzecz ogrodu.