Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2019

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” zwołuje w dniu 28.IV.2019 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków zwyczajnych w ROD „RAJ”, które odbędzie się w świetlicy o godzinie 11°° .

Zgodnie z § 61 ust.2 Statutu PZD w przypadku braku wymaganej ilości członków zwyczajnych , WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11³° w świetlicy .

Na zebraniu staną Państwo przed koniecznością dokonania wyboru najlepszych kandydatów do swoich władz. Osoby, które zostaną wybrane muszą dać rękojmie należytego wypełniania obowiązków. Powinni to być członkowie Związku cieszący się zaufaniem działkowców, świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialni za sprawy Ogrodu. Winni przestrzegać prawa i godnie reprezentować Związek i działkowców.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 Statutu PZD) dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w Walnym Zebraniu. Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.