Wyłączenie wody na okres zimowy

W DNIU 21  PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .
UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.
NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 22.X.2023  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .
ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH