Zwierzęta na terenie ogrodu

Zgodnie z § 68 pkt 10 Regulaminu ROD nie wolno wprowadzać i trzymać na terenie działek psów bez smyczy i kagańca. Przepis ten dotyczy zarówno działkowców, ich rodzin jak również odwiedzających ogród spacerowiczów.

Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd.

Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania.

Nie jest natomiast dopuszczalne, aby na terenie użytkowanej działki utrzymywać koty i psy.

Psy, jeżeli towarzyszą nam na działce, powinny być prowadzone na smyczy oraz jeśli zachodzi taka potrzeba winny mieć założony kaganiec.

Obowiązkiem działkowca jest też posprzątać po swoim psie , a także nie dopuszczać, aby pies ujadał i szczekał cały dzień, bo to nie jest miłe dla ucha sąsiada.