PARTYCYPACJA ROD W 2018 R.

W dniu 15 grudnia 2017 Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 2/XVIII/2017 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 r. 
Partycypacja ROD została ustalona w wysokości 0,08 zł za 1 m² powierzchni działki w ROD.
Podział tych środków został ustalony następująco : 65% dla OZ PZD, 30% dla jednostki krajowej PZD, Fundusz Samopomocowy PZD – 1 %,Fundusz Obrony ROD  3%, Fundusz Rozwoju 1%.
Kwotę partycypacji zarząd ROD zobowiązany jest przekazać do okręgowego zarządu do dnia 15 lipca 2018 .