KRAJOWY ZJAZD DOKONAŁ ZMIANY STATUTU PZD

Krajowy Zjazd Delegatów PZD w dniu 9 grudnia 2017 roku przyjął uchwałę o zmianie statutu, która dostosowała regulacje związkowe do nowych przepisów ustawy o stowarzyszeniach , jak również udoskonaliła inne zapisy statutowe według potrzeb działkowców, ogrodów i Związku.

Nadmieniamy, że zmiany te jeszcze nie weszły w życie, gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku  – Prawo o stowarzyszeniach wymagany jest wpis zmian statut do KRS.