OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2017.

Opłaty za działkę na rok 2017

 

  • Składka  uchwalona uchwałą nr 9XI/2016  przez KR PZD   -6,-  
  • Opłata na zarządzanie uchwalona uchwałą nr 11/XI/2016 przez KR PZD w wysokości 0,07 zł za m² działki
  • Opłata ogrodowa uchwalona na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 2.04.2017  uchwałą nr 6/2017 w wysokości 0,683 zł za m² działki
  • Opłata remontowa uchwalona na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 2.04.2017 uchwałą nr 7,8,9,10,11,12,13 w wysokości 0,19 zł za m² działki 
  • Opłata za działkę o pow. 300 m ²    310,-
  • Opłata energetyczna za działkę      17,-   
  • Termin wnoszenia opłat do 30.VI.2017