Uiszczanie opłat ogrodowych po nabyciu prawa do działki

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym , że :

 

  1. Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD

inwestycyjne  § 147 ust.3 pkt 1  statutu

1.100,-

  1. Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd PZD

Wpisowe § 147 ust.3 pkt 5 statutu

350,-